Drie tips om met intervisie aan de slag te gaan

“Bij ons wordt intervisie eigenlijk altijd casuïstiek bespreken. Hoe zorgen we er samen voor dat we echte intervisie gaan doen?” Herkenbaar? Vermijd die valkuil met deze drie tips.

Tip 1
Een intervisiegroep omdat het moet? Dat werkt niet. Bespreek met elkaar welke afspraken je samen van belang vindt en leg die vast in een groepscontract. Zijn de afspraken en verwachtingen duidelijk afgestemd? Je zult zien dat er commitment is in de intervisiegroep. Dat voorkomt irritatie, verkeerde verwachtingen en onduidelijkheid.

Tip 2
Heeft de inbrenger alleen een ‘kort vraagje’ of een wat ‘vage casus’ ... Stel vragen over de persoon in plaats van over de context. Die vragen gaan over het gevoel, de gedachtes of het handelen van de inbrenger. Luister goed en kijk over welke van deze drie componenten je nog weinig gehoord hebt. Wat is er nog niet gezegd?

Tip 3
Maak gebruik van de drie niveaus van reflectie om de intervisie te verdiepen. Hoe zit het ook alweer? De technisch-instrumentele reflectie gaat over: Welke methodiek gebruik je en past deze bij de casus? Soms heb je meer kennis nodig om een cliënt te kunnen bieden wat hij of zij nodig heeft. Met name beginnende professionals hebben op dit vlak veel vragen, zoals: Wat moet ik doen? Hoe doe jij dat?

De andere dimensies ook beter leren (her)kennen en inzetten? Schrijf je in voor de training!

In de eendaagse training voor jeugd- en gezinsprofessionals/Jeugdzorgwerkers leer je onder meer een groepscontract maken, de goede vragen stellen en meer over de drie niveaus van reflectie. De training vindt plaats op dinsdag 28 mei 2019 bij Domstad in Utrecht. Hier vind je meer informatie.