Een handreiking voor verwarde personen: denk je mee?

Verwarde personen, dan wel personen met verward gedrag, is een thema dat de afgelopen periode veel aandacht in de media heeft gehad en hoog op de politieke agenda staat. ZonMw subsidieert dan ook projecten op dit terrein. Een aantal GGD’en heeft een projectvoorstel bij ZonMw ingediend dat zich richt op preventie. De GGD’en zijn op zoek naar professionals werkzaam in het sociaal werk die het leuk vinden om hierover mee te denken. Denk je mee?

Het project richt zich op de ontwikkeling van een handreiking voor inwoners met een enkelvoudig probleem die ondersteuning ontvangen. Om het (vervolg)gesprek te kunnen faciliteren over hetgeen maakt dat deze persoon het nog redt wordt een handreiking ontwikkeld. Het gaat om het in beeld brengen van wat dit is voor de betreffende persoon en welke waarde hij of zij daaraan hecht. Wanneer dit in beeld is gebracht kan de persoon (of de familie) gemakkelijker het gesprek hierover aangaan. Wanneer er iets dreigt te veranderen of is veranderd, wat heeft deze persoon in deze situatie dan nodig om te kunnen blijven functioneren?

De GGD’en die betrokken zijn in het project hebben een eerste concept ontwerp van de handreiking ontwikkeld. Ze wisselen heel graag van gedachten met professionals voor wie een dergelijk gesprek onderdeel uitmaakt of zou kunnen maken van hun dagelijkse werk. Vragen waar ze graag met je over van gedachten zouden willen wisselen zijn: Wat vind je van het eerste concept? Is het een bruikbaar ontwerp? Wat zou aangepast kunnen of moeten worden om het bruikbaar(der) te maken?

Vind je het leuk om mee te denken? Of wil je meer weten? Stuur dan een mail naar fieke.raaijmakers@vggm.nl. Meer informatie over het project is hier te vinden.