Enquête over ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen staan momenteel sterk in de belangstelling in het sociale domein. De inzet van ervaringsdeskundigen in de GGZ en in de Gehandicaptenzorg kent al een langere traditie, maar over de inzet in het sociaal domein in de hulpverlening is nog niet zoveel bekend. We weten bijvoorbeeld niet hoeveel ervaringsdeskundigen worden ingezet, op welke terreinen ze worden ingezet, wat ze doen en welke vraagstukken er zoal leven in het werken met ervaringsdeskundigen.

Om meer zicht te krijgen op de inzet van ervaringsdeskundigen in het sociaal domein, legt Movisie graag vijf vragen voor. Het invullen duurt slechts enkele minuten en kan tot uiterlijk 22 april.

Klik hier om naar de online survey te gaan.