Evaluatie Jeugdwet: De stem van de professional. Aanbevelingen uit de dagelijkse praktijk

Ouders en jongeren hebben het nog steeds moeilijk om de jeugdhulp te krijgen die zij nodig hebben. Het moet goed gaan met alle kinderen en dat gaat het nog niet, vinden professionals. De samenwerkende beroepsverenigingen, waaronder de BPSW,  hebben naast de evaluatie jeugdwet door het Nivel c.s. ook een eigen onderzoek onder professionals laten uitvoeren. Op grond van de uitkomsten van dit onderzoek hebben zij aanbevelingen over de Jeugdwet aan de Ministers de Jonge (VWS) en Dekker (VenJ) en de VNG aangeboden. Hiermee willen zij de kwaliteit van hulp voor alle kinderen, jongeren en hun gezinnen helpen verbeteren. De aanbevelingen zijn gericht op de gemeenten, het Rijk, de aanbieders, de professionals en de betrokken beroepsverenigingen.

Aanbevelingen
Uit het onderzoek blijkt dat professionals hard werken aan het vormgeven van het nieuwe jeugdstelsel, maar ook dat het nog veel investeringen vraagt. In te veel gemeenten lukt het nog niet om aan alle kinderen en jongeren tijdig de passende hulp en jeugdbescherming te bieden. Professionals geven aan dat er ook gekeken moet worden naar de context waarbinnen hulpverlening geboden wordt. Zo stellen zij dat veel gemeenten meer zouden kunnen investeren in voorlichting en (collectieve) preventie en standaard gebruik zouden moeten maken van de kennis en wetenschap uit de praktijk. Ook vinden
de professionals dat administratie en regelgeving beperkt moet worden tot dat wat minimaal nodig is voor sturing op goede hulpverlening.

Alle aanbevelingen lezen? Klik hier.