EVC-loket HBO Jeugd- en gezinsprofessional per 1 oktober open en EVC-procedure van start

Vanaf 1 oktober 2018 is het EVC-loket hbo Jeugd- en gezinsprofessional open en kun je starten met de EVC-procedure ‘vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional’ . Het doorlopen van deze EVC-procedure geeft, na het verzilveren van je ervaringscertificaat in een vakbekwaamheidsbewijs, recht op (her)registratie als Jeugd- en gezinsprofessional bij SKJ. EVC staat voor ‘Erkenning eerder Verworven Competenties’. 

Bij dit EVC-loket vind je alle informatie en handige linken die je nodig hebt over de EVC-procedure ‘vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional’. Let op: voor vragen over (her)registratie kun je terecht bij het SKJ.

Waarom is deze EVC-procedure ontwikkeld?
In de Jeugdwet is de zogenoemde norm van verantwoorde werktoedeling opgenomen. Deze norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming voor bepaalde werkzaamheden een professional in te zetten die is geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Professionals die niet aan de registratie-eisen voldoen, kunnen een EVC-traject doorlopen. In een EVC-traject wordt getoetst in hoeverre iemand over de competenties beschikt die nodig zijn om werk te doen, dat om de inzet van een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional vraagt. Op basis van competentieprofiel Jeugd- en gezinsprofessionals is daarom een EVC-standaard ontwikkeld.

Voor wie is deze EVC-procedure ontwikkeld?
Deze EVC-procedure is speciaal ontwikkeld voor professionals die werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming (GGZ, Sociaal Werk, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg en  Jeugdgezondheidszorg) die:

  • al minstens 1 jaar werken op een hbo-functie;
  • verantwoordelijk zijn voor de taken die volgens de norm verantwoorde werktoedeling door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd;
  • én die niet voldoen aan de registratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals in het SKJ. Bijvoorbeeld omdat zij een mbo-diploma hebben of hun hbo- of wo-opleiding niet afgerond hebben of omdat hun huidige HBO diploma geen toegang geeft tot het SKJ register.

Wat is de EVC-standaard ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’?
De EVC-standaard ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ is een afgeleide van het competentieprofiel ‘hbo Jeugd en gezinsprofessional’. De EVC-standaard bestaat uit zes deskundigheidsgebieden:

  • Ondersteunen bij regievoeren;
  • Samenwerken met de jeugdige en het gezin;
  • Versterken van het netwerk;
  • Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn systeem;
  • Regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin;
  • Ethisch en integer handelen.

Elk deskundigheidsgebied bestaat uit een aantal indicatoren die aangeven welk gedrag hierbij past.

Hoe werkt de EVC-procedure?
Tijdens deze EVC-procedure verzamel je, vanuit je werk, voor alle deskundigheidsgebieden bewijsmateriaal: de zogenaamde beroepsproducten. Deze bewijzen geven een beeld van jouw professioneel handelen in het betreffende deskundigheidsgebied van de EVC-standaard ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’.

Nadat je je bewijzen hebt aangeleverd, onderzoeken assessoren in een gesprek met jou of je binnen elk van de zes deskundigheidsgebieden 80% van de indicatoren kunt aantonen. Er wordt in dit ook gesprek getoetst of je je professioneel handelen binnen de zes deskundigheidsgebieden kunt onderbouwen met theoretische inzichten.

Na afloop van je EVC-traject ontvang je een ervaringscertificaat waarin beschreven staat hoe jij je als professional verhoudt tot de EVC-standaard. Als je aan de competentie-eisen hebt voldaan, namelijk 80% van de indicatoren beheersen per deskundigheidsgebied, word je ervaringscertificaat omgezet naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’. Met dit bewijs kun je je laten (her)registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ.

Erkende aanbieders
Wil je meer weten over de EVC-procedure of wil je van start gaan? Neem dan contact op met een van de erkende aanbieders voor EVC op basis van de beroepsstandaard ‘vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional’.

Je vindt het overzicht van erkende aanbieders op de website Sociaal Werk Werkt.

Tip: Vraag bij meerdere EVC aanbieders op hoe hun EVC-procedure eruit ziet. De kosten van een EVC-procedure variëren, gemiddeld kost een EVC-traject 1.800 euro.

Er komt een tegemoetkomingsregeling voor deze EVC-procedure waarmee je werkgever voor een deel van de kosten een tegemoetkoming kan aanvragen. Zodra de regeling bekend is wordt deze gepubliceerd op de website van het EVC loket Jeugd en gezinsprofessional.

 

Handige links: