Herziene druk ‘Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk’ verschenen

Recent verscheen de geheel geactualiseerde en herziene tweede druk van het boek Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk (eerste druk 2012). De nieuwe druk telt met 365 pagina’s bijna 100 pagina’s meer aan informatie en actuele ontwikkelingen dan de vorige versie. Er staat nieuws in over vernieuwingen in het onderwijs, het werkveld (o.a. de beroepsvereniging), het beroepsregister/tuchtrecht en de beroepscodes.

Ook is er aandacht voor een vierde hoofdstroming ethiek en de vorming tot normatief professioneel en ethisch actorschap. Het boek bevat bovendien een nieuw ‘Stappenplan’ voor morele dilemma’s en een schematisch overzicht van het beroep sociaal werker. Het is vooral een compleet boek over beroepsethiek en beroepscode in het sociaal werk.

Kijk voor meer informatie op: www.moresprudentie.nl