Gezocht: een sociaal werker voor de werkgroep Ontwikkeling Kwaliteitsstandaard Zorgmijding

Wil je samen met andere disciplines namens de BPSW een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard zorgmijding onder leiding van het Trimbos- instituut in de periode van januari 2019 tot februari 2020 dan komen we graag voor 9 november met je in contact. 

In Opdracht van V&VN en ZonMW is het Trimbos instituut gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard voor het signaleren en omgaan met zorgmijding bij jeugdigen, volwassenen en ouderen in de eerste lijn. De standaard biedt naast kennis over risicofactoren voor zorgmijding aanbevelingen voor het signaleren van signalen en symptomen en het inzetten van interventies voor het omgaan met cliënten die zorgmijden. Het verpleegkundig proces en het perspectief van de cliënt vormen de rode draad.

De werkgroep zal bestaan uit:

 • een verpleegkundig voorzitter
 • drie verpleegkundigen/verpleegkundigspecialisten
 • twee verzorgenden
 • twee cliëntvertegenwoordigers
 • een inhoudelijk expert zorgmijding
 • een huisarts
 • een sociaal werker.

De werkgroep zal maximaal 7 bijeenkomsten van ongeveer 2.5 – 3 uur bijeenkomen. De verwachte tijdsinvestering betreft ongeveer 8 – 10 uur per bijeenkomst

Van het werkgroep lid sociaal werk wordt verwacht dat hij/zij:

 • Ervaring heeft met samenwerking met huisartsenzorg
 • Samen met de projectgroep meedenkt over en bijdraagt aan de uitvoering van het project en de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard;
 • Conceptteksten en aanbevelingen schrijft of beoordeelt, becommentarieert en bediscussieert vanuit de huisartsenpraktijk;
 • Een bijdrage levert aan de implementatie van de kwaliteitsstandaard;
 • Afstemt met de projectgroep en de BPSW;
 • Lid is van de BPSW;
 • Transparant is over ( mogelijke) conflicterende belangen.

Geboden wordt een samenwerkingsovereenkomst met het Trimbos-instituut/V&VN, vacatiegeld is beschikbaar ten bedrage van € 250, - per bijeenkomst, inclusief voorbereiden en het uitvoeren van gezamenlijk te maken werkafspraken. Reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer 2e klas of € 0,19 cent per kilometer.

Vanuit de BPSW kan inhoudelijke ondersteuning geboden worden.

Voor reactie  en vragen kan tot 9 november contact worden opgenomen met  gkosters@bpsw.nl. of 06 51080621