Hoe profileer je jezelf en je werk? Tips en tricks!

Vind jij het lastig om jezelf en je werk te profileren? Om kort en krachtig te verwoorden wat je vak inhoudt? Colin van der Heijden, medisch maatschappelijk werker en trainer aan de BPSW school, geeft tips hoe je je als maatschappelijk werker kunt profileren in een medische omgeving.

Soms vinden sociaal werkers het lastig om beknopt uit te leggen wat hun vak precies inhoudt. Hoe verwoord jij dat?
‘Wat mij helpt is het biopsychosociale model. Binnen dat model hoort het biologische deel, bijvoorbeeld de pathologie, waarin medische beroepsbeoefenaars, zoals artsen, gespecialiseerd zijn.

Beetje zwart wit, maar psychologen en psychiaters houden zich in meerdere mate bezig met de psyche en gedrag, de intrapersoonlijke problematiek. Het sociale stuk is het domein van de medisch maatschappelijk werkers. Daar zijn wij de deskundig in en dat betreft ons werkveld. We richten ons bijvoorbeeld op interpersoonlijke aspecten waaronder de interactie met hulpbronnen.'


Benoem het unieke

'De meerwaarde van ons vak is dat wij de verbinding maken met de sociale context waarin de patiënt leeft. We begeleiden de patiënt in het omgaan met de ziekte, de behandeling en de gevolgen daarvan, in wisselwerking met zijn omgeving. We houden ons bezig met de interpersoonlijke problematiek door bijvoorbeeld gezinsleden in het proces te betrekken en zijn, als dat nodig is, mediator tussen arts en patiënt. Deze combinatie maakt ons werk uniek.

Daarnaast leveren we psychosociale nazorg. We schakelen de juiste instanties in, bemiddelen bij materiële en immateriële aanpassingen in woon- of werkomgeving, en zijn soms gesprekspartner voor bedrijfsarts en werkgever. Deze dingen worden steeds belangrijker nu er meer zorg thuis plaatsvindt.’

Waar lopen werkers tegenaan bij de profilering van hun vak?

‘Maatschappelijk werkers laten veel te weinig van zich horen. Ze zijn vaak te stilletjes aanwezig. We weten niet meer goed hoe we op moeten komen voor belangen van mensen terwijl we juist van hen zoveel horen in onze spreekkamers. Stel (wan)beleid aan de kaak buiten de spreekkamers en gebruik je discretionaire ruimte! Ik hoor ook vaak dat de werkdruk zo hoog is, en dat tijdregistratie en verslaglegging zo tijdrovend zijn.

Hoewel ik dit ook ervaar, weiger ik om daarin mee te gaan en daarin te blijven hangen. Je kunt je agenda en je werkzaamheden beter inrichten zodat je meer tijd hebt om jezelf en je vak effectiever te innoveren. Daarnaast bieden tijdregistratie en verslaglegging de mogelijkheid om verantwoording af te leggen en kunnen we dan ook laten zien wat we doen en kunnen. Er is professionele ruimte, je moet alleen wel weten hoe je die moet pakken.’


Tips & tricks
Colin besteedt in zijn trainingen bij de BPSW-school onder meer aandacht aan positionering en profilering. Een aantal tips.

Meerwaarde:

 • Oefen je elevator pitch
, –Beheers en profileer jezelf vanuit de S van het BioPsychoSociale model, het domein van medisch maatschappelijk werkers.
 • Zorg dat je jouw meerwaarde kunt verwoorden, –Zet jezelf als maatschappelijk werker neer als dé specialist van psychosociale (na-)zorg.

Registreren en verantwoorden: laat je resultaten zien

 • Gebruik registratie in DBC’s, –Registreer en verantwoord je activiteiten en gebruik daarbij de stukken (modulen en registratiecodes) van de BPSW.
 • Stem af met je verwijzers, evalueer met regelmaat je uitkomsten, bespreek met je verwijzers ook hoeveel tijd je waaraan hebt besteed.

Beleid: wees proactief, kritisch en ontwikkel jezelf

 • Neem kennis van het meerjarenplan van de instelling waarin je werkt. Op die manier weet je waarop ingezet wordt / gaat worden.
 • Neem deel aan denktanks, zorg dat je ook aan tafel mee mag denken.
 • Durf kritisch te zijn en laat je stem horen! Kom op voor de sociale belangen van patiënten.
 • Initieer onderzoek en/of begeleid studenten hierin binnen je instelling.
 • Volg een opleiding tot Master Social Work en ontwikkel jezelf en het vakgebied middels onderzoek; innoveer het maatschappelijk werk binnen je instelling naar een hoger niveau.

Financiering: Ontwikkel een zakelijke instelling

 • Begrijp hoe jouw instelling gefinancierd wordt.
 • Weet hoe de financiële middelen verdeeld worden.
 • Weet hoe jij wordt betaald.
 • Weet wie het geld verdeeld t.a.v. psychosociale zorg in de eerste lijn.

Stel bij al deze tips de patiënt centraal!

Colin van der Heijden is als medisch maatschappelijk werker verbonden aan de afdeling Medische Psychologie in het RadboudUMC. Daarnaast is hij Master Social Work in opleiding aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en trainer bij de BPSW school.