Informatie over beroepsregistratie voor mbo-opgeleide professionals en professionals met een niet afgeronde hbo- of wo- opleiding in de jeugdhulp en jeugdbescherming die werkzaam zijn op hbo-niveau

Op 1 januari 2018 gaat de ‘kamer Jeugd- en gezinsprofessionals’ open bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Jeugd- en gezinsprofessionals die: op 31 december 2017 werkzaam zijn in de jeugdhulp of jeugdbescherming, beschikken over een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding, en taken doen waarvoor volgens het Kwaliteitskader Jeugd een geregistreerde hbo-professional moet worden ingezet, dienen tussen 1 januari en 1 april 2018 hun aanvraag voor beroepsregistratie in bij SKJ. In de periode van herregistratie (5 jaar gerekend vanaf het moment van registreren) volgen zij een traject Erkenning Verworven Competenties (EVC-traject) of een passende hbo-opleiding (HSS sociaal werk jeugd).

De informatie op een rij:

  • Professionals met een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo- opleiding, die op 31 december 2017 werkzaam zijn op hbo-niveau, dienen in de periode 1 januari tot 1 april 2018 bij SKJ hun aanvraag in voor beroepsregistratie.
  • Voor deze professionals geldt de registratie-eis dat zij in de eerste periode van herregistratie: een traject Erkenning Verworven Competenties (EVC) met goed gevolg afronden, of het diploma behalen van de opleiding Hogere Sociale Studies sociaal werk profiel jeugd (HSS sw profiel jeugd).
  • Het EVC-traject is nog in ontwikkeling. Professionals kunnen hier dus nog niet mee starten. Professionals die vooraangemeld zijn, zullen in de loop van 2018 bericht ontvangen van SKJ over het EVC-traject.
  • Professionals kunnen de opleiding HSS sw profiel jeugd (in deeltijd) volgen bij een hogeschool in de eigen regio.
  • Professionals hebben de periode van herregistratie voor een EVC-traject of voor het behalen van het diploma van de opleiding HSS sw profiel jeugd. De periode van herregistratie duurt 5 jaar, gerekend vanaf het moment van registreren.

Vooraangemelde professionals krijgen een e-mail van SKJ, waarin staat wat zij moeten doen om zich te registreren. Vooraanmelden kan nog tot 1 januari 2018.

Op de websites van SKJ en PJ&J staat meer informatie voor professionals, aanbieders en werkgevers over beroepsregistratie. Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de PJ&J-nieuwsbrief.

Naar de factsheet