Informatiebijeenkomsten Verbeterde Meldcode

Heb je in je dagelijks werk te maken met signalen en vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld? Deze vermoedens zijn maar zelden hard te maken. Het omgaan met onzekerheid, het goed expliciteren van vermoedens en signalen en deze uitspreken en tegelijkertijd in verbinding blijven met cliënten is niet eenvoudig. Daarom vinden er de komende maanden vier regionale informatiebijeenkomsten plaats waarin je verder geïnformeerd wordt. 

De meldcode helpt je om goed te kunnen reageren op signalen. Vanaf 1 januari 2019 wordt werken met het afwegingskader in de verbeterde meldcode verplicht. Het cluster bestaande uit sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals, pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten hebben namens 16 beroepsorganisaties een eigen afwegingskader ontwikkeld.

In vier regionale informatiebijeenkomsten informeren we je graag over de verbeterde meldcode en het afwegingskader:

  • Wat is het afwegingskader precies?
  • Wat gaat er voor jou als professional veranderen?
  • Hoe kun je het afwegingskader gebruiken?

Heb je vooraf al specifieke vragen of casuïstiek? Dit kun je aangeven in het aanmeldingsformulier. Zo kunnen wij hier rekening mee houden tijdens de bijeenkomst.

Inhoudelijke thema’s
Informatie over het afwegingskader combineren we in deze bijeenkomsten met een inhoudelijk thema. Vier experts uit de praktijk vertellen over gespreksvoering, multidisciplinaire samenwerking, onbewuste afweer en het jonge kind en geweld.

De bijeenkomsten vinden plaats op:
- Donderdag 11 oktober in Zwolle, exacte locatie wordt later bekend gemaakt.
- Woensdag 7 november in Utrecht, exacte locatie wordt later bekend gemaakt.
- Dinsdag 20 november in Rotterdam, exacte locatie wordt later bekend gemaakt.
- Maandag 14 januari 2019 in Eindhoven, exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

Programma:
16:00u – 16:30u Inloop
16:30u – 17:30u Uitleg verbeterde meldcode door Mariska van der Steege
+ toepassing van het afwegingskader in een casus.
17:30u – 18:15u Pauze (voor een hapje en drankje wordt gezorgd)
18:15u – 19:15u Inhoudelijk thema (wisselt per bijeenkomst)

Meer informatie en aanmelden