Jaarlijkse schuldencongres ‘Het kan écht makkelijker!’

Houd donderdag 8 november vrij in uw agenda voor het jaarlijkse schuldencongres
van het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam:

‘HET KAN ÉCHT MAKKELIJKER!’

Over effectiever beleid en uitvoering bij schulden en armoede

Datum:  donderdag 8 november 2018
Tijd:       9:15 - 17:00 uur
Locatie: Wibauthuis,
Wibautstraat 3b, Amsterdam

Wat komt er zeker aan bod?
Dit jaar gaat het congres over de complexiteit van de samenleving en de hulpverlening als oorzaak voor armoede en schulden en hoe die te verminderen. Wat wordt er in de praktijk gedaan om de systeemwereld eenvoudiger te maken zowel door overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties als bedrijven?

Wat is daar nog meer aan te doen?

Tijdens dit congres kunt u een interactieve workshop volgen. Vertegenwoordigers van diverse projecten uit het werkveld bespreken concrete voorbeelden met u. Samen kunt u daar lessen uit trekken.

Inspirerende sprekers:

  • Reinier van Zutphen, Nationale ombudsman, vertelt over de problemen waar burgers met (problematische) schulden tegenaan lopen bij de overheid, onder andere in trajecten voor schuldhulpverlening. Hij gaat ook in op de vraag waarom het zo moeilijk is deze knelpunten op te lossen.
  • Anna Noyons, behavioural designer, deelt haar ervaringen met innovatie en design in de private en publieke sector.
  • Daan Hoefsmit, bestuursvoorzitter van het CAK, spreekt over nieuwe en innovatieve vormen van samenwerking met het lokale domein en waarom die in de praktijk lastig te verwezenlijken zijn.
  • Marjolein Moorman, sinds mei wethouder in Amsterdam, licht haar visie op armoede en schuldenproblematiek toe en zal vertellen wat haar plannen zijn om de dienstverlening voor de burgers van Amsterdam makkelijker te maken en daarmee de hulp effectiever.

De dagvoorzitter is Marie-Louise Voors, oprichtster van Delta Lloyd Foundation/Stichting van Schulden naar Kansen en initiatiefneemster van de schuldeiserscoalitie.