Jan Willem Bruins nieuwe directeur BPSW

Jan Willem Bruins (56) wordt per 1 oktober 2018 de nieuwe algemeen directeur van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Hij volgt Lies Schilder op, die de afgelopen zeven jaar de leiding had over het verenigingsbureau.

Op dit moment is Jan Willem Bruins opleidingsmanager Social Work bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. Vanuit die hoedanigheid is hij ook actief bij de landelijke opleidingsoverleggen van de sector hogere sociale studies: als bestuurslid van het landelijk opleidingsoverleg Social Work en als voorzitter van het landelijk opleidingsoverleg Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

Jan Willem Bruins was lange tijd als docent verbonden aan de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische hulpverlening en Cultureel Maatschappelijke Vorming. In zijn rol als voorzitter van het landelijk opleidingsoverleg Maatschappelijk Werk en Dienstverlening was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe opleiding Social Work.

Jan Willem Bruins over zijn nieuwe functie bij BPSW: Na vele jaren te hebben bijgedragen aan de opleiding van nieuwe generaties sociaal werkers ga ik me nu inzetten voor de professionalisering en belangenbehartiging van professionals in het sociaal werk. Het werkveld is sterk in beweging en het nieuwe sociaal werk ook. Ik ben zelf van huis uit geen sociaal werker maar voel veel respect voor dit belangrijke beroep. De BPSW is een belangrijk thuis voor alle professionals in het sociaal werk. Samen met de leden, het bureau en het bestuur kunnen we onze vereniging de komende jaren verder laten groeien en bloeien. Ik heb veel zin in deze functie.”

Het bestuur van de BPSW is blij dat er een goede opvolger voor Lies Schilder is gevonden. Jan Laurier, voorzitter van het bestuur: “Jan Willem Bruins is sterk in de inhoud en heeft relevante netwerken die van belang zijn voor sociaal werkers. Hij kan de kwaliteit van hun werk behouden en nieuwe gestalte geven.”