Jeugdzorg in actie

Professionals in zorg en welzijn komen steeds meer in beweging om iets te doen aan de schaduwkanten van de decentralisaties. De kwaliteit van het werk voor burgers die vormen van sociaal werk nodig hebben staat onder druk. De BPSW focust in 2019 op de volgende thema’s:

  • Werkdruk
  • Professionele autonomie
  • Administratieve lastendruk

Voor dit laatste onderwerp is het goede nieuws dat er nu een besef van urgentie ontstaat bij alle betrokken partijen om het probleem versneld aan te pakken: de ministeries VWS en J&V, de brancheorganisaties en de VNG.  En professionals zelf komen steeds vaker in actie op social media, bij de BPSW en via hun vakvereniging. Zo organiseren jeugdprofessionals samen met de FNV een serie acties. Maandag 14 januari is de volgende actie in Den Haag, waar de BPSW ook aanwezig is.

Je kunt je voor die actie nog aanmelden via deze link.

En ter inspiratie: wil je nog beter begrijpen wat de echte oorzaken van de genoemde problemen zijn, lees dan het belangrijke manifest van Tjeenk Willink, Groter Denken, Kleiner doen.