Kennispunt voor Dementie op Jonge Leeftijd

Voor vragen over dementie op jonge leeftijd in midden Nederland

Het is goed dat er in toenemende mate belangstelling bestaat voor de specifieke behoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten. De groei van die belangstelling houdt helaas geen gelijke tred met inzicht in de mogelijkheden om gericht informatie over dementie op jonge leeftijd in te winnen en kennis op de doen over de voorzieningen voor jonge mensen met dementie en de mogelijkheden tot ondersteuning.

Een aantal zorginstellingen in de zorgregio Midden-Nederland heeft de handen ineengeslagen om te komen tot het kennispunt jonge mensen met dementie. Via een centraal telefoonnummer kan - vooralsnog beperkt tot de regio Midden-Nederland - informatie worden ingewonnen door jonge mensen met dementie, mantelzorgers en mensen die werkzaam zijn in de zorg over alles wat van belang is wanneer het gaat om de positie van jonge mensen met dementie.

De telefoon wordt van maandag tot en met vrijdag gedurende kantooruren bemenst door experts werkzaam bij de verschillende aan het kennispunt deelnemende zorginstellingen. De experts hebben nadrukkelijk niet de pretentie om alle problemen van de bellers op te lossen. In een aantal gevallen zullen zij de benodigde informatie rechtstreeks kunnen verschaffen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een vraag over de meest passende dagbesteding voor jonge mensen met dementie in de regio.

Tegelijkertijd is het kennispunt niet de plek waar actief emotionele ondersteuning wordt geboden voor alle problemen die zich bij dementie op jonge leeftijd voordoen. Wel wordt informatie verstrekt over de voorzieningen waar die ondersteuning verkregen kan worden. Het kennispunt wil nadrukkelijk een gidsfunctie vervullen.

Vanaf heden is het kennispunt jonge mensen met dementie operationeel. Van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur is de dienstdoende expert te spreken via telefoon-nummer 020 – 4444 999. Ook via de website  kunnen vragen worden gesteld aan de experts van het kennispunt.

Het kennispunt jonge mensen met dementie is een initiatief van 'Dementiezorg voor Elkaar' en het ‘Landelijk kenniscentrum dementie op jonge leeftijd’. Deelnemende organisaties zijn Amsta, Beweging 3.0, Cordaan, VuMC Alzheimercentrum en Zonnehuisgroep Amstelland.

Meer informatie
Nadere informatie over het kennispunt jonge mensen met dementie is te verkrijgen via de website , bij Henk Nouws (Ruimte voor zorg, 06 - 10 92 99 66) of Freek Gillissen (VuMC Alzheimer Centrum, 06 – 14 79 26 55)

Feiten
 Informatiepunt Dementie op Jonge Leeftijd
 Voor mantelzorgers, betrokkenen én professionals
 Op werkdagen: 020 – 4444 999
 Via de website: https://kpjd.nl