Leertafel afwegingskader Meldcode. Denk en praat mee op donderdag 13 december

Vanuit  het cluster psychologen, pedagogen, (psycho)therapeuten en sociaal werkers (inclusief jeugd- en gezinsprofessionals) nemen we deel aan een leertafel met Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Met die leertafel kijken we aan de hand van concrete meldingen hoe de samenwerking tussen melder en Veilig Thuis zou kunnen verlopen en wat daarin wel en niet werkt.

Tijdens de  bijeenkomst op donderdag 13 december van 15.00-17.00 uur willen we de bevindingen voorleggen aan een bredere groep professionals uit onze verenigingen. Er is plek voor maximaal 15 personen. De bijeenkomst vindt plaats bij de GGD in Bussum-Zuid. BPSW is partner in dit traject. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Ilse van der Mark (i.vandermark@nvo.nl).  We informeren de geïnteresseerden dan nader over het doel van de bijeenkomst en de opbrengsten tot dan toe.