Maatschappelijk werk in de gezondheidszorg als specialisme op de kaart zetten

Belangenbehartiging is een van de kernactiviteiten van de BPSW. Wat betekent dat in de praktijk? Stafmedewerker Jolanda Winters heeft als belangrijkste doel om ervoor te zorgen dat het maatschappelijk werk als belangrijke discipline wordt gezien in de gezondheidszorg, en in het landelijke beleid wordt meegenomen.

Waarom doe je dat?
'Omdat we zieke mensen gunnen dat ze een goede begeleiding krijgen. We kunnen vanuit onze deskundigheid meepraten over de belangen van de patiënt. We dragen bij aan goede richtlijnen en kwaliteitsstandaarden waarin de functie van het gezondheidszorg maatschappelijk werk genoemd wordt. Zodat de maatschappelijk werkers in het land niet allemaal individueel hun positie hoeven te bevechten. Dan is het vervolgens aan de maatschappelijk werkers om dat onder de aandacht te brengen van de instellingen.'

Hoe ga je te werk?
'Ik ben bezig om het maatschappelijk werk in de gezondheidszorg meer als een specialisme op de kaart te zetten, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Ik breid de netwerken uit en volg de ontwikkelingen om erop te anticiperen en de achterban te informeren. Daarin werk ik nauw samen met de functiegroep Gezondheidszorg maatschappelijk werk. Ik hoop dat de achterban mij ook op de hoogte houdt van wat er speelt. Er werken zoveel mensen in het veld, zij zijn mijn ogen en oren. Ik kreeg laatst bijvoorbeeld een mail van iemand die schreef dat er een bepaald rapport verschenen was waarin het maatschappelijk werk niet werd genoemd. Dat heb ik nodig om te kunnen reageren.'

Wat is je belangrijkste resultaat tot nu toe?
'Een andere beeldvorming. Dat gezondheidszorgmaatschappelijk werk een specialisme is, wordt steeds duidelijker bij het Ministerie van VWS, verzekeraars en organisaties als het KWF. Eerder werden vanuit het ministerie als het op gezondheidszorg aankwam, vooral andere beroepen gevraagd, zoals psychologen. Nu worden ook gezondheidszorg maatschappelijk werkers genoemd en gevraagd.'

Wat zijn concrete voorbeelden hiervan?
'We nemen nu deel aan vier richtlijnen, zoals de richtlijn Vermoeidheid bij kanker. Ik heb aangegeven bij het Integraal Kankercentrum Nederland dat wij deskundigheid op dat gebied hebben, en nu werken we mee aan die richtlijn. Dat geldt ook voor het Kennisinstituut Medisch Specialisten, daar zitten we nu in de schrijfgroep voor de kwaliteitsstandaard  Psychosociale zorg bij ingrijpende aandoeningen. Ik ben ook betrokken bij een plan voor de  verdere professionalisering van de functie POH GGZ, waarbij onderzocht wordt welke beroepsgroepen direct worden toegelaten tot de opleiding POH GGZ. Maatschappelijk werk wordt waarschijnlijk één van die beroepsgroepen.’