Masterclass LVB in het sociaal domein | 28 november 2018 | door Zorg+Welzijn

We gaan deze dag in op vragen als:

  • Hoe herken je een licht verstandelijke beperking?
  • Wat zijn de consequenties van een LVB in gedrag (en aanpassing daarvan)?
  • Hoe maak je de ondersteuning bij sociale vraagstukken op maat?
  • Met welke ethische vraagstukken rondom zelfbeschikking en zelfregie krijg je te maken?

Waarom is integrale samenwerking met alle betrokken partijen belangrijk en hoe bevorder je dat?

Meer informatie en aanmelden