Meelezers en commentaargevers gezocht voor herziening richtlijn jeugdhulp: Ernstige gedragsproblemen

Ben jij deskundig/gespecialiseerd in de ernstige gedragsproblemen bij kinderen?

Wat moeten jeugdprofessionals weten over ernstige gedragsproblemen? Hoe kun je kinderen, jongeren en hun ouders ondersteunen wanneer er ernstige gedragsproblemen spelen? En wat kun je dan vervolgens het beste doen? Op die drie vragen geeft de richtlijn Ernstige gedragsproblemen jeugdhulp en jeugdbescherming antwoorden. Deze richtlijn is ontwikkeld in 2011 en wordt momenteel geactualiseerd en herzien.

De BPSW zoekt ter zake kundige (Hbo) professionals die mee willen werken aan de commentaarfase en praktijktoets van deze herziene richtlijn.

Heb jij belangstelling en wil jij je aanmelden? Heel graag! Mail Magteld Beun: mbeun@bpsw.nl.

Achtergrond
Meer informatie over het programma richtlijnontwikkeling in de jeugdhulp: www.richtlijnenjeugdhulp.nl.