Nieuwe functiegroep Sociaal Agogen in de Gehandicaptenzorg van start

Op 19 maart jl. ging binnen de BPSW de functiegroep Sociaal Agogen Gehandicaptenzorg van start! De leden van de functiegroep maken zich samen met de BPSW sterk voor de ontwikkeling, profilering en belangenbehartiging van de mbo- en hbo-sociaal agogen in de gehandicaptenzorg. Zij doen dat door kennis uit te wisselen, ontwikkelingen in de sector te volgen én hierop in te springen. En zij leveren een bijdrage aan, bijvoorbeeld de beroepscode, richtlijnen of zorgprogramma’s. Hiermee zetten zij zich in voor een nog betere kwaliteit van zorg en hulp.

Ook jouw actieve inbreng is hard nodig. Ben je sociaal agoog in de gehandicaptenzorg, word dan lid van de BPSW voor het kennismakingstarief van € 57,50. Als lid kun je deelnemen aan de functiegroep. Voor aanmelding daarvoor kun je contact opnemen met Jolanda Winters.