Nieuwe Handreiking Geheimhouding & Privacy gepubliceerd

In deze uitgave van de BPSW staat de bestaande wet- en regelgeving die voor professionals in het sociaal werk van toepassing kan zijn, kort uitgelegd. Relevante thema’s en wet- en regelgeving worden steeds ingeleid en toegelicht, afgewisseld door de letterlijke wetteksten in kaders. Leden kunnen de handreiking gratis downloaden.