Ondersteuning voor leden bij privacy en geheimhouding

Geheimhouding binnen de hulpverlening is ‘hot’. Als professional word je meer en meer gedwongen na te denken over de wijze waarop je om dient te gaan met samenwerken en geheimhouding in je dagelijks werk. Stafmedewerker Magteld Beun legt uit hoe de BPSW leden hierin ondersteunt.

Wat maakt dit zo’n belangrijk thema?
‘Privacy en geheimhouding is de basis waar ons werk om draait; als cliënten niet kunnen rekenen op vertrouwelijkheid valt eigenlijk de belangrijkste pijler onder de hulpverlening weg. En krijgt hulpverlening een heel ander karakter (zoals het werk in het gedwongen kader). Cliënten moeten dus kunnen rekenen op een zorgvuldige behandeling van hun gegevens. Daarnaast denk ik ook dat het hulpverleners ondersteunt om goed te weten wat er mag, moet en kan. Er zijn al genoeg dilemma’s in het dagelijks werk. Met de juiste kennis zijn een aantal van deze dilemma’s makkelijker op te lossen.’

Hoe ga je te werk?
‘Wij houden op het bureau ontwikkelingen bij en krijgen vragen en signalen van leden. We overleggen ook met onze collega beroepsverenigingen. Op basis daarvan ontwikkelen we zelf én met specialisten in het veld ondersteuning voor onze leden. We doen nu veel op het gebied van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene verordening gegevensbescherming  (AVG ), die de Wet bescherming persoonsgegevens gaat vervangen.’

Wat zijn concrete voorbeelden van ondersteuning?
‘Vanwege de vele ontwikkelingen de laatste drie jaar op het gebied van privacy en geheimhouding hebben we onze bestaande handreiking laten herzien. Het sociaal werk kent geen eigen wettelijke kaders op dit gebied, en moet het dus doen met ‘afgeleide wet- en regelgeving’. In dit document wordt alle relevante wet- en regelgeving samengebracht en toegelicht.
Rond de Wkkgz hebben we een factsheet laten maken met een verwijzing naar relevante partijen. Tot slot helpen we leden inzake de AVG. Onze leden krijgen 50% korting op een 15 stappenplan die helpt te voldoen aan de nieuwe regels. We gaan mensen ook de eerste drempel over helpen door bijeenkomsten te organiseren. Een deskundige komt de inleiding verzorgen en de kaders toelichten van de AVG. En daarna gaan we gewoon aan de slag.’

Handige links
Handreiking Privacy en Geheimhouding

Factsheet: Wpb wordt AVG: wat je hiervan in het sociaal werk moet weten

Webdossier WKKGZ

Agenda van de BPSW school voor het huidige scholingsaanbod

Het complete scholingsaanbod van de BPSW school (ook in company)

Spreekuur voor juridische en beroepsethische vragen voor BPSW-leden en SKJ -geregistreerden

Webdossier: BPSW in het jeugddomein