Ondersteuning voor zzp-ers en (kleine) bedrijven bij de eisen van de AVG

In mei 2018 moeten alle organisaties - dus ook bedrijven en zzp 'ers- voldoen aan nieuwe privacyregels. Dat zijn wettelijke verplichtingen, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De BPSW ondersteunt leden met een online stappenplan om te voldoen aan de eisen van de AVG. 

De regels hebben betrekking op gegevens van personen, zoals klanten, potentiële klanten, medewerkers, leveranciers enz. De wet stelt strenge eisen aan de omgang met persoonsinformatie. Wie er niet aan voldoet, kan hoge boetes krijgen (tot miljoenen euro’s). Bestuurders van de onderneming zijn persoonlijk aansprakelijk.

Inspanningsverplichting
De wet eist een inspanningsverplichting. Je moet kunnen aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om de privacy te waarborgen. In de praktijk betekent dat: ICT-systemen op orde, beveiliging van computers en telefoons, contracten sluiten met derden over uitwisseling van gegevens, vastleggen wie in de organisatie de persoonlijke gegevens mag inzien en behandelen en instructie van alle personeelsleden. Lees meer op de speciale website https://avgvoorhetmkb.nl/.

Ondersteuning voor BPSW-leden: Online stappenplan
De BPSW helpt zzp-ers (en bedrijven) om te voldoen aan de eisen van de nieuwe privacywetgeving die in mei 2018 van kracht wordt. Wij hebben een overeenkomst gesloten zodat de lid-bedrijven gebruik kunnen maken van een speciaal programma: AVG-voor het MKB. Dat is een online stappenplan dat in 15 stappen leidt tot een AVG-verklaring. Daarmee kun je duidelijk maken aan de verplichtingen van de wet te hebben voldaan. Wij raden je aan dit te gebruiken en tijdig te beginnen. Kijk op www.avgvoorhetmkb.nl

Duidelijke uitleg
Het 15 stappenplan geeft aan de hand van duidelijke instructies en uitleg aan wat er moet gebeuren op  ICT-gebied, met medewerkers, met contracten en alle andere zaken. Met het programma weet je als  ZZP-er en MKB-ondernemer zeker dat je geen onderdelen van de wettelijke verplichting over het hoofd ziet. Het programma is gebruiksvriendelijk en ontdaan van moeilijke juridische taal. Ingewikkelde wetsteksten zijn vertaald naar praktische handvatten. Mocht er toch hulp nodig zijn, dan kan men terecht bij specialisten die door de Stichting AVG voor verenigingen zijn geselecteerd. Met deze Stichting hebben wij de overeenkomst gesloten.

Korting voor leden op AVG-programma
Als dienstverlening aan de leden biedt de BPSW 50% korting op het AVG-programma voor het MKB om te voldoen aan de verplichtingen van de nieuwe privacywetgeving. In de Factsheet Wpb wordt AVG: wat je hiervan in het sociaal werk moet weten staat op pagina 5 een kortingscode voor BPSW leden. Deze vul je in aan het eind van het bestelproces van het AVG programma.

Kosten
De vergoeding voor het gebruik maken van het AVG-programma hangt af van de omvang van het bedrijf en het aantal medewerkers. Voor zzp-ers zijn de kosten 250,-- maar met de korting die de BPSW voor leden heeft geregeld betaal je slechts 125,--. Kijk voor het vergoedingen overzicht op www.avgvoorhetmkb.nl.

Meer informatie
Meer informatie over AVG is te vinden in:

Samenwerkbijeenkomst op 12 maart

Factsheet voor leden: Wpb wordt AVG: wat je hiervan in het sociaal werk moet weten.

Algemene Factsheet: Wpb wordt AVG: wat je hiervan in het sociaal werk moet weten.