“Oog hebben voor wat ons verbindt” Interview met Raisa Bax, begeleider in de gehandicaptenzorg

Raisa Bax is begeleider gehandicaptenzorg bij Stichting Ons Tweede Thuis. Bij de BPSW is zij lid van de Functiegroep begeleiders gehandicaptenzorg én bestuurslid. Ze vertelt over het belang van een beroepsvereniging en over haar ambities voor de beroepsgroep.

Kun je iets vertellen over je werk bij Ons Tweede Thuis?
Raisa: “Ik ben begeleider op een woon- en dagbestedingslocatie van cliënten met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Daarnaast train ik intern mijn collega’s. Bijvoorbeeld in het opbouwen van een cliëntplan, waarmee je in beeld brengt wie jouw cliënt is en de zorg die je biedt.

En ik geef trainingen in ‘Driehoekskunde’. Het draait daarbij om samenwerking tussen cliënt, familie en begeleider.” Dat is heel divers. “Zeker. Ik kan daardoor goed schakelen en de vertaalslag maken van werkvloer naar beleid en vice versa. Dat is een belangrijke drijfveer voor me.”

Je bent lid van de functiegroep begeleiders gehandicaptenzorg bij de BPSW. Waarom?
Raisa: “Omdat ik het belangrijk vind dat we als begeleiders laten zien wie we zijn en wat we doen. De media geeft een eenzijdig beeld van een beroep dat juist breed en gevarieerd is. En dat veel kennis en kunde vraagt. Als leden van de BPSW kunnen we een realistisch beeld van ons werk neerzetten.”

Na een korte stilte: “Als beroepsgroep moeten we in onszelf investeren, we moeten hard werken om professioneler te worden. Dat is goed voor ons, en voor onze cliënten. Hoe maak je nou een goed zorgplan samen met de cliënt? Hoe betrek je familie, vrijwilligers? We krijgen steeds meer een coördinerende rol. De focus op het ‘verzorgende’ is niet weg, maar verschuift wel.”

Wat doe je als bestuurslid bij de BPSW?
Raisa: “Ik ben net begonnen en nog vooral aan het verkennen en ontdekken. Hoe ziet de vereniging er uit, welke andere sociaal werkers vind je er en hoe is dat dan allemaal georganiseerd. Ik kom wel op een goed moment binnen want het beleidsplan 2019 - 2022 staat in de steigers. Daarin kan ik de begeleiders al zichtbaar maken en een stem geven. Dan ben ik weer die schakel tussen beleid en de werkvloer.”

Ze vervolgt: “Er staan ook heel praktische zaken op de agenda hoor, zoals het vaststellen van richtlijnen. Nu werken binnen onze functiegroep begeleiders mee aan de ontwikkeling van de Richtlijnen Gehandicaptenzorg. Het is dus goed dat we afgevaardigd zijn in het bestuur.”

Deel eens een nieuw inzicht dat je hebt opgedaan?
Raisa: “De begeleiders zijn nieuw bij de BPSW. En het is interessant om ineens te zien: hé, wij zitten wel meer aan de zorgkant, maar we delen echt die ‘sociaal werk’-basis met maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals, GGZ agogen etc. Ook al ziet ieders werk er weer anders uit, we hebben dezelfde drijfveren, waarden en normen. En in het bestuur zie ik dat er veel gesprekspartners zijn waar wij van kunnen leren en die op hun beurt van ons kunnen leren. Dat vind ik verrijkend.”

Wat zijn binnen de BPSW jouw ambities voor de beroepsgroep?
Raisa: “Ik wil dat begeleiders gehandicaptenzorg herkend worden als sociaal werkers. En dat zij zichzelf ook zo zien. De sociaal agogische kant sluit aan bij wat het werk nu van ons vraagt.

Daarnaast wil ik dat er verbindingen ontstaan tussen al die verschillende sociaal werkers. Om van en met elkaar te leren. Dat we oog hebben voor wat ons verbindt. We willen namelijk allemaal hetzelfde: van belang zijn voor onze cliënt!”

Meer algemene informatie vind je op de website van de BPSW. Verder lezen over de functiegroep begeleiders gehandicaptenzorg doe je hier.