Oproep: Ideeën gezocht die administratieve lastendruk verminderen

De BPSW is op zoek naar professionals die ervaring hebben met vermijdbare administratieve lastendruk. Er is over deze thema’s veel kennis op de werkvloer. Heb jij goede ideeën en casussen die hier een oplossing voor bieden? Dan horen we graag van je!

Onderzoeken
Hoewel er al genoeg over lastendruk bekend is, leveren twee recente onderzoeken nog eens een bevestiging van de ernst van de situatie. Het eerste onderzoek onder ruim 4000 jeugdprofessionals geeft aan dat maar liefst 88% last heeft van vermijdbare administratieve lasten. Het vaakst wordt de gemeente als oorzaak genoemd(77%), daarna het Rijk(47%) en dan de eigen instelling (42%).

Het tweede onderzoek, de Verkenning Arbeidsmarkt Jeugd, laat zien dat veel sociaal werkers -met name jeugdzorgwerkers- stoppen met hun baan omdat ze er geen plezier meer in hebben vanwege de administratieve verantwoordingsplicht. Meer dan 15% van deze professionals stopte afgelopen jaar met het doorgaans toch gewilde werk in de jeugdzorg. Ook het ziekteverzuim in de jeugdzorg is het hoogste van al het verzuim in de sector zorg en welzijn.

Het ministerie van VWS is recent gestart met twee actieprogramma’s om de vermijdbare administratieve lastendruk van professionals in sociaal werk aan te pakken: ‘(Ont-)regel de zorg en ‘Zorg voor de jeugd’. De BPSW participeert in deze programma’s.

Ideeën en casussen inbrengen
Sociaal werkers weten zelf vaak goed hoe het beter kan. Daarom wil de BPSW graag een aantal goede voorbeelden bekend maken van professionals die in hun instelling de administratieve lastendruk al hebben aangepakt. Of goede ideeën hebben over hoe dat zou kunnen. Ook zijn er mogelijkheden om zogenaamde ‘schrapsessies’ binnen jouw instelling te organiseren. Daar is door het ministerie van VWS budget voor beschikbaar gesteld. Informeer bij de BPSW naar de mogelijkheden.

We komen graag bij je langs met een professionele filmer om jouw oplossing in beeld te brengen. Ook nemen we deze oplossingen als voorbeelden van hoe het beter kan mee in onze acties en overleggen. Als je jouw goede idee liever anoniem of zonder publiciteit met ons wilt delen, kan dat uiteraard ook. De BPSW is er ook voor om kritische sociaal werkers uit de wind te houden. Reageren? Mail of bel dan naar Jan Willem Bruins, directeur van de BPSW, via jwbruins@bpsw.nl of 06-29 00 22 57.