Oproep: Regio-ambassadeurs Zorg voor de Jeugd gezocht

Wil jij meewerken aan de transformatie van de jeugdhulp als regioambassadeur?

De BPSW is samen met andere beroepsverenigingen, branches, cliëntenorganisaties, VNG en VWS en VenJ actief binnen het programma Zorg voor de jeugd. Doel van het actieprogramma is dat de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter wordt voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen.

Het programma bestaat uit 6 lijnen en wordt ondersteund door het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ). Zij ondersteunen het programma en vooral ook de 42 jeugdhulp-regio’s die bezig zijn met de transformatie van de jeugdhulp en jeugdbescherming. Voor dit team wordt gezocht naar Regio-ambassadeurs Zorg voor de Jeugd (8 uur) met een achtergrond als professional. Lees hier een samenvatting van de 42 regiotransformatieplannen.