Pensioenvoorziening voor ZZP-ers

Pensioen staat momenteel volop in de belangstelling door de discussie over de hervorming van ons pensioenstelsel en de vraag of zelfstandigen onder een verplichting moeten vallen. Voor PZO, als belangenbehartiger van zelfstandigen, is dit een belangrijk onderwerp in de lobby. Het standpunt van PZO is dat er hard moet worden gewerkt aan de vergroting van de toegankelijkheid van voorzieningen en het pensioenbewustzijn bij zelfstandigen.

Met een aantal andere zzp-organisaties heeft PZO in 2015 het ZZP Pensioen ontwikkeld om een toegankelijke voorziening aan zelfstandigen beschikbaar te stellen. Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop zelfstandigen hun inkomen voor later veilig stellen of willen stellen, hebben deze partijen de enquête "Hoe regel jij je oude dag?"   uitgezet. DE BPSW brengt deze enquête graag onder de aandacht voor alle ZZP-ers in Sociaal Werk.