Programma Volwaardig leven van start

Op 1 oktober jl. lanceerde VWS het programma ‘Volwaardig leven’, met onder meer verschillende naasten, ervaringsdeskundigen en professionals. Zij vertelden hun verhaal en onderstreepten daarmee het belang van het programma. Marco Budding, covoorzitter van de functiegroep begeleiders gehandicaptenzorg BPSW, was een van hen.

Hij vertelde met trots over het vak van begeleider en over de bescheidenheid van de beroepsgroep. Bescheidenheid die begeleiders mogen laten varen bij de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk. Hij zette daarmee zijn collega-begeleiders en de BPSW in de spotlights.

Het programma ‘Volwaardig leven’ zet in op nog betere zorg. Heel concreet betekent dit: 100 extra plekken bij gespecialiseerde instellingen voor mensen met de zwaarste zorgbehoefte, teams van in crisissituaties gespecialiseerde begeleiders, en begeleiding van een gespecialiseerde ondersteuner voor 450 mensen met een beperking en hun naasten. Maar het programma gaat nog veel meer doen. Wat kun je hier lezen.