Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: Betrek ervaringskennis bij het maken van beleid

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft sinds april 2017 de dialoog gezocht over de zes onderwerpen uit De Zorgagenda voor een gezonde samenleving. Ruim 17.000 patiënten, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorg- en hulpverleners, bestuurders en gemeenten deelden hun dagelijkse ervaringen met de RVS.

Een belangrijke les uit de raadpleging is dat dagelijkse ervaringen van mensen een waardevolle en onmisbare kennisbron zijn voor beleid op alle niveaus.

Ze beschreven hun ideeën over wat er goed gaat en wat er nog beter kan in de zorg en hulp in Nederland. Vorige week presenteerde de RVS zijn visie op wat er leeft in het essay Gezien en gehoord – 17.000 ervaringen met zorg en hulp.

Lees verder