Richtlijnen J&J: 16de richtlijn gaat over trauma

In de jeugdhulp en jeugdbescherming valt het woord ‘trauma’ soms al snel, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld? Hoe zien normale én afwijkende reacties van kinderen en jongeren op ingrijpende gebeurtenissen eruit en hoe kunnen jeugdprofessionals hen daarbij ondersteunen? Wanneer zet je een signaleringsinstrument in? En wie kan wat bieden aan passende hulp en ondersteuning? Aan de hand van deze en andere vragen geeft de toekomstige richtlijn over trauma aanbevelingen aan jeugdprofessionals voor het signaleren van traumagerelateerde klachten en het toeleiden naar passende zorg. Samen met cliënten, professionals en deskundigen buigen de aangewezen ontwikkelaars zich de komende twee jaar over de inhoud. De richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming over het signaleren en aanpakken van trauma wordt voorjaar 2021 verwacht.