Richtlijnen zijn geen protocollen: 3 tips om ze goed in te zetten!

De veertien Vakinhoudelijke Richtlijnen helpen je bij het maken van keuzes en nemen van beslissingen als de druk groot is. Ze vormen samen met de Beroepscode de professionele standaard voor Jeugd- en gezinsprofessionals, en zijn onderdeel van de algemene tuchtnorm.

Wat zijn richtlijnen?

Richtlijnen zijn gebaseerd op kennis over wat werkt in een bepaalde situatie. Het zijn geen protocollen, maar ze geven wel richting aan je handelen. Wat heb je nodig om ze goed in te zetten? En mag je ervan afwijken? Drie tips!

Tip 1: Zorg dat je bekend bent met de richtlijnen

In sommige situaties, bijvoorbeeld bij een crisis, moet je snel kunnen handelen. Een richtlijn kan je dan helpen om dat zorgvuldig en rationeel te doen. Als je bekend bent met de richtlijnen dan kun je ze makkelijk en snel inzetten wanneer het nodig is. Zo levert een tijdsinvestering vooraf grote tijdswinst op op het moment dat het ertoe doet! Je vindt de richtlijnen hier. Je kunt op de hoogte blijven via de nieuwsbrief.

Tip 2: Afwijken mag, maar alleen onderbouwd

Je kunt de in de richtlijn beschreven stappen volgen, maar je moet je ook afvragen of de aanbevelingen in de richtlijn passen bij de situatie en de betrokkenen. Is dat niet zo, dan kun je afwijken van de richtlijn. Dat moet je moet dan wel goed kunnen onderbouwen. Wil je dat zorgvuldig doen, neem dan ook je cliënt al mee in je overwegingen om af te wijken.

Tip 3: Gebruik de toolbox richtlijnen in jouw organisatie

Wil je de richtlijnen bij jouw organisatie onder de aandacht brengen? Ga in gesprek met je teamleider om de richtlijnen op de agenda te krijgen met de Toolbox Richtlijnen. Dat kan een mooie binnenkomer zijn om meteen mee aan de slag te gaan.

Meer weten over de richtlijnen? De BPSW School biedt een incompany Themabijeenkomst: Werken met richtlijnen in de praktijk. Tijdens de training ga je oefenen met het toepassen van richtlijnen op situaties uit jouw dagelijkse praktijk.