Nascholing Samen beter worden – multicultureel werken (adv)

Samen met de afdelingen pedagogische zorg van het WAKZ, maatschappelijk werk en geestelijke verzorging van het LUMC organiseert het Leids Universitair Medisch Centrum de nascholing Samen beter worden – multicultureel werken.

Deze nascholing richt zich op pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers werkzaam in het ziekenhuis.

Tijdens deze nascholing is aandacht voor de documentaire “Ik heb een dokter in Marokko”, met aansluitend een interactieve sessie over de verschillende geloven. Daarna komt Vluchtelingenwerk Nederland vertellen over vluchtelingen en o.a. uitleggen wat het betekent voor een vluchteling om opgenomen te zijn in een ziekenhuis.

’s Middags splitsen we op in subgroepen die langs onderstaande workshops gaan:

  • Als gezinsleden uit andere culturen overlijden: vragen en uitdagingen voor de begeleiding
  • Wie zijn wij?
  • Taaltolken en de beschikbaarheid ervan in ziekenhuizen.

We sluiten de dag af met een plenaire multidisciplinaire casuïstiekbespreking.

Tijdens de pauzes (verzorgt met koffie/thee en lunch) heb je gelegenheid om te netwerken.

Accreditatie is aangevraagd bij:

  • Kennisplein (BAMw) en SK Jeugd (pedagogisch medewerkers en maatschappelijk werkers)
  • SKGV (geestelijk verzorgers).

Vanwege de workshops is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Doelgroep

  • Pedagogisch medewerkers uit de universitaire en perifere ziekenhuizen
  • Maatschappelijk werkers
  • Geestelijk verzorgers.

De nascholing is gebaseerd op werken in een ziekenhuis maar geïnteresseerden uit andere beroepsvelden zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Certificering
Na het volgen van het volledige programma ontvang je een certificaat van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Meer informatie en aanmelden