Samenwerking tussen de Marokkaanse Beroepsvereniging van Sociaal Werk en de BPSW

Op 7 maart jongstleden hebben De Marokkaanse Beroepsvereniging van Sociaal Werk en de BPSW een samenwerkingsovereenkomst gesloten. We gaan samen onder andere studiereizen organiseren en leren van elkaars ervaringen met professionalisering, de uitvoeringspraktijk en belangenbehartiging. Van de BPSW waren bestuurslid Karin Landsbergen en voormalig bestuurslid Josien Hofs (beiden op de foto te zien) aanwezig om  de overeenkomst te ondertekenen.