Sensorische Informatieverwerking (adv)

Sensorische Informatieverwerking is de samenwerking tussen onze zintuigen en doelgericht bewegen; anders gezegd tussen onze manier van waarnemen en ons handelen. Onze zintuigen hebben twee taken: waarschuwen voor gevaar en ons van informatie voorzien. Zolang onze zintuigen vooral bezig zijn met het waarschuwen voor gevaar kunnen ze moeilijker informatie opnemen en verwerken. Het is dan moeilijk om iets te leren, te onthouden of de aandacht bij het ‘werk’ te houden. Een dysbalans hierin is er vaak de oorzaak van dat we problemen ondervinden, dat we niet meer kunnen handelen zoals we willen en het plezier verliezen in onze bezigheden.

Doel van de cursus
Het doel is om de uitgangspunten van Sensorische Informatieverwerking toe te passen in de dagelijkse omgang met de cliënt of een kind. De cursist is na de cursus in staat Sensorische Informatieverwerkingsproblemen te herkennen, deze gericht te observeren en praktische adviezen te geven aan ouders en verzorgers.

Inhoud
•    Kennis opdoen van het normale verloop van Sensorische Informatieverwerking, ook wel verwerking van zintuiginformatie genoemd.
•    Kennis opdoen van de problemen die bij een abnormale ontwikkeling van de Sensorische Informatieverwerking kunnen ontstaan en daarbij het kunnen herkennen van deze problemen. De invloed van Sensorische Informatieverwerking op alertheid, ADL, spel en gedrag. Richtlijnen om problemen met Sensorische Informatieverwerking te observeren.
•    Praktische adviezen om de invloed van problemen met Sensorische Informatieverwerking op de dagelijkse gang van zaken te verminderen

Accreditatie
Voor mensen werkzaam in de jeugdzorg is deze cursus geaccrediteerd door het SKJ met 53 punten.

Kijk voor meer informatie op: http://estasi.nl/opleidingen/6-daagse/