Sociaal café in Drenthe, Groningen en Friesland?

Het BPSW regionetwerk Noord wil graag de behoefte onder BPSW leden uit Drenthe, Groningen  en Friesland peilen voor een sociaal café. Een sociaal café is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor sociaal werkers, degenen die in het werkveld zitten, maar ook studenten van de verschillende onderwijsinstellingen die een opleiding tot professional in sociaal werk doen. Daarnaast kunnen docenten, gasten en andere netwerkpartners zich aansluiten bij het sociaal café.

Doelstellingen zijn:

  • in een ontspannen sfeer praten aan de hand van een thema
  • ervaringen uitwisselen
  • geïnformeerd worden over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.
  • herkenning en erkenning van de intensieve taak van sociaal werker bevorderen
  • bezig zijn met inhoud, meer dan met de vorm
  • informatie over de BPSW verspreiden.

Het sociaal café wordt georganiseerd door leden van het BPSW regionetwerk Noord. Vrijwilligers vanuit het sociaal werk kunnen zich aansluiten om het café in goede banen te leiden.

Wij willen graag van jullie horen:

  • of je belangstelling hebt voor een sociaal café in Drenthe, Groningen en Friesland
  • of er al initiatieven op dit gebied zijn binnen sociaal werk
  • of je interesse hebt om mee te denken/werken aan het organiseren van een sociaal café in samenwerking met het BPSW regionetwerk Noord in je eigen omgeving in Drenthe, Friesland, Groningen.

Reacties en vragen kunnen naar regionetwerknoordbpsw@gmail.com. Alvast bedankt!