Spreekuur bij de BPSW voor praktische, juridische en ethische vragen

De gemeente waar ik werk wil voor de financiering van de hulp informatie over de inhoud van de hulpverlening. Mijn cliënten hebben aangegeven dat de gemeente niets van hun problemen mag weten. Wat kan ik doen?

Een jongere heeft zich zelfstandig bij mij gemeld met depressieve klachten en ik heb er een raar gevoel bij. Mogelijk gaat het om suïcidale neigingen. Hij wil echter niet dat zijn ouders op de hoogte worden gebracht. Mag ik verkennende gesprekken met hem starten?

Ik ben als gezinsbegeleider betrokken bij een gezin. De ouders gaan nu scheiden, en dat gaat met veel conflicten gepaard. Het gaat richting een OTS en in afwachting daarvan stopt mijn begeleiding. De moeder heeft me nu gesommeerd om het dossier van de gezinsbegeleiding te vernietigen. Moet ik op haar verzoek ingaan?

Voor BPSW-leden en SKJ-geregistreerden
In de dagelijkse praktijk kunnen dilemma’s opdoemen waar je zelf of met collega’s niet goed uitkomt. De BPSW heeft een telefonisch spreekuur: Elke maandag van 10.00 tot 13.00 uur kunnen door leden van de BPSW of professionals die geregistreerd zijn bij SKJ vragen over juridische aspecten, beroepsethiek en dilemma’s uit de praktijk worden voorgelegd aan Nicoline Jacobs (jurist) en Jurja Steenmeijer (ethicus). Beide hebben zich gespecialiseerd in beroepsethische kwesties.

E-mailen
Buiten het telefonisch spreekuur is er de mogelijkheid om dilemma’s of vragen voor te leggen via het e-mailadres spreekuur@bpsw.nl. Het voordeel van mailen is dat vragen snel worden beantwoord, en dat bij complexe vragen de kwestie goed kan worden doordacht door degene die de vraag zal beantwoorden.

Voor leden van de BPSW zijn we ook buiten het spreekuur om beschikbaar om met je mee te denken.

Het telefonische spreekuur is te bereiken
Op maandagen van 10:00 – 13:00 uur
Op telefoonnummer: 030- 294 8603*

*Dit is het algemene nummer van de BPSW. Laat weten dat je belt voor het beroepsethische spreekuur, je wordt dan doorverbonden.

Mail je vraag naar spreekuur@bpsw.nl