Stappenplan ‘omgaan met klachten of tuchtrecht’

Het risico van een klacht krijgen hoort bij de hulpverlening. Je werkt immers vaak met mensen die al veel hebben meegemaakt, soms behoorlijk boos zijn en zich machteloos voelen. Hangt het tuchtrecht als een zwaard van Damocles boven je hoofd? Is het zo spannend dat je alles wilt doen om een klacht te voorkomen?

Dat hoeft niet. Een klacht zegt dat iemand niet tevreden is met wat of hoe je iets hebt aangepakt. De vraag aan jou is: kun je uitleggen waarom je zo gehandeld hebt? Hierbij een stappenplan en tips om je te helpen.

Stappenplan

  1. Verzamel en beschrijf alle feiten rondom de casus.
  2. Zet samen met collega’s alle argumenten en belangen op een rij.
  3. Maak de afweging: wat weegt het zwaarst?
  4. Maak inzichtelijk wat je hebt afgewogen. Wat was de doorslaggevende factor en hoe kwam je tot een keuze?
  5. Kun je je keuze nu goed onderbouwen? Leg het dan uit aan je cliënt, collega’s of aan het tuchtcollege.

Als je op deze manier omgaat met een klacht kun je daar samen met je collega’s veel van leren en (nieuwe) vaardigheden opdoen. Dat rust je toe om goed om te gaan met eventuele toekomstige klachten en om collega’s in dat proces te ondersteunen.

Tips

  • Doorloop het stappenplan met collega’s en reflecteer gezamenlijk!
  • Maak gebruik van het spreekuur van de BPSW als je vragen hebt over juridische of ethische kwesties.
  • Meer informatie vind je bij de veelgestelde vragen in het dossier Jeugddomein.

Meer weten? Schrijf je in!

Informatie over de Verdiepingstraining Beroepsstandaard voor Jeugd- en gezinsprofessionals en Jeugdzorgwerkers vind je hier. De training vindt plaats op maandag 8 april 2019 bij Domstad in Utrecht.