Succesvolle actie Rotterdams regionetwerk BPSW m.b.t. wijkteams

De Rotterdamse Rekenkamer heeft een vernietigend rapport geschreven over de sociale wijkteams. Het BPSW-regionetwerk Rotterdam herkent door signalen uit het werkveld veel van de kritiek van de Rekenkamer. De belangrijkste punten zijn het ontbreken van professionele autonomie, de omvangrijke bureaucratie, de wachtlijsten en de ingewikkelde toegang voor hulpvragers tot de wijkteams. De BPSW heeft een brief hierover gestuurd aan de Rotterdamse gemeenteraad.

We vragen in die brief aandacht voor:

  • meer ruimte voor het eigen professionele oordeel van de sociaal werkers
  • vermindering van de administratieve last zodat de werkers tijd hebben om met andere hulp- en dienstverleners samen te werken
  • het zorgvuldig omgaan met de privacy van burgers.

Ook pleiten we voor meer zeggenschap over scholing en ondersteuning, zodat sociaal werkers niet door een verplicht trainingsprogramma geloodst worden waarbij aan hun eigen scholingsbehoefte voorbij gegaan wordt. Tenslotte vragen we directe toegang van hulpvragers tot de wijkteams, zoals dat in veel andere gemeenten ook is geregeld.

Deze brief is opgenomen bij de officiële raadsstukken, waardoor alle partijen er kennis van moeten nemen. Met enkele politieke partijen zijn we inmiddels in overleg, o.a. over het indienen van moties over de door ons genoemde punten. Het wordt spannend hoe dat uit gaat pakken, de aandacht voor de standpunten van de BPSW is alvast een mooi begin. In een volgende nieuwsbrief in 2019 en op de website binnenkort meer hierover.