Symposium Jongeren en depressie-hoe eerder je ingrijpt, hoe beter (adv)

Geschat wordt dat ruim 12% van de jongeren tussen de 13 en 17 jaar te maken krijgt met een depressieve stoornis.

  • Weet je het verschil tussen een dip en een beginnende depressie bij jongeren?
  • Herken je de tekenen van een beginnende, matige of ernstige depressie en weet je wat je dan moet doen?

Vaak wordt een depressie niet herkend omdat jongeren doorgaans niet het typische gedrag van depressieve volwassenen laten zien. Het is belangrijk dat iedereen die werkt met jongeren op tijd signalen van depressiviteit kan opvangen.

Ook gaan we tijdens dit symposium in op beschermende en risicofactoren. Door op jonge leeftijd in te grijpen kunnen de risico’s beperkt worden.

Praktische informatie:

Datum: 14 maart 2019

Locatie: ReeHorst

Plaats: Ede

Accreditatie: in aanvraag bij ABSG, NVK, NIP/NVO, Kwaliteitsregister V&V, SKJ en Registerplein

Inschrijfgeld: bedraagt: € 199,-.Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 229,-

Bij 4 of meer tegelijk inschrijvende en betalende deelnemers van dezelfde organisatie geldt een korting van € 20,- per deelnemer.

Doelgroep: Jeugdverpleegkundigen, kinder- en jeugdartsen, jeugd- en jongerenwerkers, docenten, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, kindertherapeuten, verzuimambtenaren, GGZ-medewerkers, kinderpsychologen. Ook andere belangstellenden die met kinderen en jongeren werken zijn van harte welkom

Meer informatie en inschrijven klik hier.