Themabijeenkomsten ‘Schoolgericht werken in de jeugdhulp’

BPSW, Sociaal Werk Nederland en NJi hebben het initiatief genomen om een vervolg te organiseren op de Landelijke Themabijeenkomst ‘schoolmaatschappelijk werk; sterk in preventie’ van 2017.

De themabijeenkomsten in april 2019 zijn bedoeld voor iedereen die samenwerkt met scholen om passende hulp en ondersteuning te bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders. De bijeenkomst richt zich op professionals die zich bezig houden met niet-geïndiceerde jeugdhulp op school. Denk aan: schoolmaatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, sociaal werkers, jeugd- en gezinswerkers, school-CJG’ers, jeugdmaatschappelijk werkers, jeugdhulpmedewerkers, ouder & kind adviseurs en CJG-coaches. Geïnteresseerde leidinggevenden zijn ook van harte welkom.

Klik voor aanmelden en meer info op de plaatsnaam.

  • Woensdag 10 april: Utrecht, Hogeschool Domstad
  • Dinsdag 16 april: Zwolle, Hogeschool Windesheim

Globaal programma:

12.15 – 13.00 uur: Inloop met lunch

13.00 – 13.30 uur: Welkom en opening met thema’s van de bijeenkomst en de ‘doelgroep’

13.30 – 14.00 uur: Inspirerende inleiding over “Vertrouwen”

14.00 – 15.00 uur: Eerste ronde met drie workshops op de drie thema’s:

  1. Wat heeft het onderwijs van de jeugdhulpprofessional nodig? Wat moet je als jeugdwerker weten van het onderwijs? En welke vragen kun als jeugdwerker stellen aan het onderwijs?
  2. Partnerschap met ouders in de driehoek: school - ouders/kind - jeugdhulp, aan de hand van met ouderorganisaties ontwikkeld materiaal, evt. met specifieke aandacht voor privacy of voor één taal (Girfec)
  3. Methodische innovaties

15.30 – 16.30 uur: Tweede ronde workshops met best practices uit de regio

16.30 – 17.00 uur: Interactieve uitwisseling over de onderwerpen profilering - positionering in/tussen wijk en school (en met andere ketenpartners) en identiteitsversterking

17.00 uur: Afsluiting.

Kosten: € 45,- per persoon