Tip: Contributie BPSW vergoed krijgen via de cao

In de meeste cao’s zijn mogelijkheden opgenomen om de contributie van de BPSW (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Soms kan het verrekend worden met je budget voor scholing- en deskundigheidsbevordering, soms kun je je contributie verrekenen met je brutoloon. Vraag bij je eigen instelling naar de mogelijkheden. We hebben de vergoeding per cao vast voor je uitgezocht. Klik hier voor meer informatie.

Het gaat om de cao’s Sociaal Werk W&MD, Jeugdzorg, GGZ, Gehandicaptenzorg, Ziekenhuizen, Reclassering, Gemeenteambtenaren en VVT.

In sommige cao’s heeft ook de ondernemingsraad een rol bij het vaststellen van de mogelijkheden voor besteding van je scholingsbudget. Vraag de ondernemingsraad ook eens of lidmaatschap van een beroepsvereniging al een bestedingsmogelijkheid is. Het feit dat je met je lidmaatschap korting krijgt op het scholingsaanbod van de BPSW is een goede aanvullende legitimatie om de kosten van je lidmaatschap onder te brengen in je loopbaan- of scholingsbudget.