Trainingen Professionele Standaard voor eerste herregistratie jeugd- en gezinsprofessionals

Ben je jeugd- en gezinsprofessional in de eerste herregistratieperiode bij SKJ? Dan is de kans groot dat jij in deze periode een bij- of nascholing moet volgen rondom de professionele standaard. De BPSW School biedt daarvoor twee trainingen aan. Met de certificaten van deze trainingen op zak, voldoe je aan deze eis voor herregistratie.

Basistraining Professionele Standaard jeugd- en gezinsprofessional

Na het volgen van de Basistraining weet je:

-  wat de Beroepscode voor Jeugd- en gezinsprofessional is;

-  wat de Richtlijnen Jeugdhulp inhouden;

-  wat tuchtrecht is;

-  hoe je om kunt gaan met beroepsethische dilemma’s uit de dagelijkse praktijk.

Trainingsduur: 4 uur / 4 SKJ-registerpunten / certificaat

Het volledige programma van de training is te vinden op de website.

Verdiepingstraining Professionele standaard jeugd- en gezinsprofessional

In de verdiepingstraining leer je:

-  wanneer een lastige situatie een ethisch dilemma is en wat dat in de praktijk vraagt;

-  omgaan met morele oordeelsvorming aan de hand van een stappenplan, en

-  hoe je artikelen uit de beroepscode hierbij kunt ‘wegen’;

-  hoe de professionele standaard helpt bij het creëren van handelingsruimte.

Trainingsduur: 4 uur voorbereiding + 4 uur bijeenkomst + 2 uur toetsing / 8 SKJ-registerpunten / certificaat

Het volledige programma van de training is te vinden op de website.

Certificaten
Met de certificaten van de Basis- en Verdiepingstraining Professionele standaard jeugd- en gezinsprofessionals op zak, voldoe je aan de eis die geldt voor herregistratie.

Meer informatie
Voor werkgevers in het jeugdhulpdomein is er een brochure met informatie over beide trainingen. Zij kunnen de trainingen in company inkopen (dus voor jou en je collega’s).

Als vanzelfsprekend is bij de BPSW, als beroepsvereniging, de kennis en kunde van de beroepsgroep zelf erg belangrijk. Zo is de Beroepscode van de Jeugd- en gezinsprofessional door de BPSW samen met professionals en andere deskundigen ontwikkeld. Daarnaast komen de trainers van onze school uit het sociaal domein. Zij weten wat daar speelt en kennen de vragen waar professionals mee geconfronteerd worden in hun dagelijkse werk.

De trainingen worden ook individueel aangeboden, ben je BPSW-lid dan krijg je flinke korting! Houd onze BPSW Schoolagenda in de gaten!

Bij de BPSW-trainingen Professionele Standaard staat beroepsethiek centraal. Belangrijk, omdat het dagelijks werk in het jeugddomein veel ethische dilemma’s kent.