Uitgelicht: een medisch maatschappelijk werker

Leden van de BPSW werken in uiteenlopende sectoren en functies in het sociaal werk. Wie zijn deze professionals? En wat drijft hen? Het woord is dit keer aan Colin van der Heijden, medisch maatschappelijk werker, verbonden aan de afdeling Medische Psychologie in het Radboudumc en Master Social Work in opleiding aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Hij vertelt over zijn vak en waarom hij daarvoor gekozen heeft.

Wat doe je precies?
‘Ik werk in de patiëntenzorg met mensen die de ziekte van Parkinson hebben en hun naasten. Daarnaast houd ik mij intern en extern bezig met de ontwikkeling en profilering van het medisch maatschappelijk werk in het ziekenhuis, onder meer door het ontwikkelen van richtlijnen, beleid, het geven van onderwijs en het uitvoeren van onderzoek in het kader van mijn studie. Daarnaast ben ik trainer bij de BPSW-school.’

Waarom heb je voor dit werk gekozen?
‘De medische problematiek is zo fundamenteel. Een heftig ziektebeeld zet alles op zijn kop, zowel psychologisch en lichamelijk, maar zeker ook op het sociale vlak. Je spreekt met patiënten die van alles moeten bijstellen als het gaat om werk, wonen, leven, financiën en hun toekomstbeeld. Dat vergt nogal wat, dat is geen luxeproblematiek. Ik wil in dat proces een rol spelen en een verschil maken. Ik zie elke hulpvraag van een patiënt als een nieuw project, en ik wil altijd een 10 + leveren. Het maakt mij gelukkig als ik merk dat ik iets voor hen kan betekenen vanuit mijn vakgebied.’

Hoe profileer jij jezelf en je vak?
‘Het gaat in mijn werk niet alleen om het gesprek in de spreekkamer, maar ook om hoe je jezelf neerzet als maatschappelijk werker in de kliniek middels je verslaggeving, overdracht, doorverwijzingen en in contact met je verwijzer. In het beroepsprofiel staat dat het bij je werk hoort om je hoofd boven het maaiveld uit te steken, en je onder andere met het beleid te bemoeien zodat de patiëntenzorg goed geregeld is vanuit een sociaal perspectief.

Op dit moment ben ik bijvoorbeeld actief betrokken bij het project Psychosociale Zorg op de Kaart vanuit Parkinsonnet. Tevens doe ik onderzoek naar de behoeften aan psychosociale ondersteuning van ouders met een kind met een aangeboren aandoening in het Amalia kinderziekenhuis. Op die manier kan ik het psychosociale werk vertegenwoordigen, borgen en beter inbedden in een medische setting en de zorg voor patiënten innoveren’.