Update Richtlijn Scheiding

Richtlijnen zijn levende documenten: ze zijn nooit af. Dat geldt ook voor de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Recent onderzoek, innovaties in de praktijk of ervaringen door gebruik geven nieuwe inzichten.

Op een specifieke passage in de Richtlijn Scheiding en problemen van ouders en jeugdigen is veel feedback ontvangen. Het gaat om feedback op de algemene adviezen naar leeftijd van de jeugdigen, in het bijzonder de adviezen gericht op kinderen van 0-2 jaar en 2-5 jaar. Deze feedback, afkomstig van cliënten, professionals en onderzoekers, is gewogen en  in overleg met de beroepsverenigingen besloten dat aanpassing noodzakelijk is.

Lees meer over de aanpassing op de website van de richtlijn.