Vertrek algemeen directeur Lies Schilder bij de BPSW

Door: Lies Schilder, algemeen directeur BPSW

 

Na rijp beraad heb ik besloten om per 1-10-2018 te vertrekken als algemeen directeur van de BPSW. Het was een lastig besluit want ik heb zes en een half jaar met enorm veel plezier en betrokkenheid bij en voor de BPSW gewerkt. En dat blijf ik tot 1 oktober zeker doen!

Het naderen van mijn 64e verjaardag is echter aanleiding om me op mijn toekomst te bezinnen. Er staat nog genoeg op mijn verlanglijstje, zoals meer tijd voor onderzoek en schrijven. Vandaar dit besluit, met overtuiging genomen, maar ook met pijn in het hart. Op 4 oktober neem ik afscheid. Dit wordt gekoppeld aan een middagsymposium. Onderwerp is ‘Mensenrechten en sociaal werk’. Een prachtig en belangrijk thema om mee afscheid te nemen. U bent bij dezen al van harte uitgenodigd! De BPSW kan daar de komende jaren volop mee vooruit. Kan, en wat mij betreft ook moet.

Missie van sociaal werk
De zorg voor mensenrechten is onlosmakelijk verweven met de missie van sociaal werk: mensen tot hun recht laten komen in de samenleving. In de internationale missie wordt zelfs expliciet gesproken van ‘human rights’en ‘principles of social justice’ die centraal zijn voor het sociaal werk.

Professioneel steuntje in de rug
De afgelopen jaren is zorg voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid in het sociaal werk onderbelicht gebleven, zeker in het beleidsdiscours rondom de transities. Daar ging het immers vooral over eigen kracht en zelfredzaamheid. De verzorgingsstaat, een prachtige uitvinding om mensen in achtergestelde situaties een steuntje in de rug te geven, is in diskrediet geraakt. Wie opkomt voor burgerrechten en gelijke kansen wordt al snel verweten last te hebben van ‘oud denken’ en de participatiesamenleving voor de voeten te lopen. Dat uit onderzoek al lang is gebleken dat het tegenovergestelde waar is, en dat een professioneel steuntje in de rug zelfs nodig kan zijn voor participatie, dringt in het dominante beleidsdiscours nog niet echt door. Maar dat is een kwestie van tijd, hoop ik.

Groeiende ongelijkheid
Momenteel is er een beweging gaande die ervoor pleit dat sociaal werk (weer) werk maakt van mensenrechten. De verontwaardiging over de groeiende ongelijkheid in de samenleving neemt toe. Denk aan bezuinigingen op sociale voorzieningen, inperken van lonen van werknemers met een handicap en het onderbetalen van werknemers in de thuiszorg. Zaken die in schril contrast staan met de 1,4 miljard euro die de regering wil schenken aan multinationals door hen de dividendbelasting kwijt te schelden. In het recente Kamerdebat over dit voornemen verwoordde Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren het treffend. Nederland is ‘een verzorgingsstaat geworden voor bedrijven’ stelde zij.

Manifest
De BPSW sluit zich aan bij voornoemde beweging. Zij heeft het manifest ‘Stel mensenrechten centraal in het sociaal werk’ ondertekend, een initiatief van met name hogescholen, in Nederland en België. BPSW-bestuurslid Josien Hofs neemt deel aan een netwerk rond deze oproep en heeft het belang hiervan helder verwoord in een recent artikel in het Journal of Social Intervention. Zij inspireerde onlangs de voorzitters van onze functiegroepen en regionetwerken met een appellerende presentatie over dit thema.

Werk maken van mensenrechten
Op het middagsymposium van 4 oktober kunt ook u zich laten inspireren ‘werk te maken van mensenrechten’. Locatie en programma worden nog bekend gemaakt. Voor nu zeg ik:  Save the date! Ik hoop u dan te ontmoeten.