Website over informatie delen in het sociaal domein gelanceerd

Wanneer mogen professionals in sociaal werk informatie delen met anderen? Minister de Jonge overhandigde vandaag de website ‘kiezen-en-delen’ aan de branche- en beroepsorganisaties. De site helpt bij vragen en dilemma’s die voortkomen uit bijvoorbeeld de AVG, de Jeugdwet, beroepsgeheim, beroepscode en meldplicht. Onze directeur Jan Willem Bruins nam namens de betrokken beroepsverenigingen deze site van de samenwerkende inspecties Sociaal Domein in ontvangst.

Naar de website Kiezen en delen