Sociaal werker van het jaar: Wie van de drie volgt Mariska Overgaag op?

Sjef, Habiba en Shailesh; dat zijn de drie genomineerden voor de verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2018. Uit 27 kandidaten koos de jury, onder voorzitterschap van Marijke Vos, deze drie sociaal werkers.

Met hun innovatie, passie, inventiviteit en professionaliteit dragen zij van al de voorgedragen sociaal werkers het vak en de branche het meeste uit. Ze zijn het gezicht van het belang van het versterken van de sociale basis in alle facetten. De jury, het brede publiek en de deelnemers op de Dag van de Sociaal Werker op 14 maart a.s. kiezen wie de opvolger of opvolgster wordt van Mariska Overgaag, de Sociaal Werker van het Jaar 2017.

In de periode 4 september tot en met 1 december hebben voordragers in totaal 14 mannen en 13 vrouwen voorgedragen voor de nominatie. Ze komen uit alle delen van het land en alle werksoorten; en uit grote en kleine organisaties. Bij veel voordrachten is veel informatiemateriaal aangeleverd. Ondanks het bescheiden en ondersteunende karakter van sociaal werkers is het resultaat van hun werk vaak wel heel zichtbaar en in de ogen van collega’s, netwerk en cliënten van wezenlijk belang.

'Alle 27 kandidaten kunnen op hun eigen manier boegbeeld zijn voor de brache'

De jury, met vertegenwoordigers van Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, BPSW, het Hbo-onderwijs en natuurlijk met de huidige Sociaal Werker van het Jaar, Mariska Overgaag, heeft een selectie gemaakt. Mariska Overgaag: ‘Vorig jaar kwam ik als genomineerde uit deze sessie en nu mocht ik er zelf bij zijn. Alle 27 kandidaten hebben iets bijzonders en kunnen op hun eigen manier boegbeeld zijn voor de branche.’ Juryvoorzitter Marijke Vos: ‘Naast specifieke kwaliteiten zie je hoe belangrijk het wijk- en buurtwerk is. Door groepen te ondersteunen versterken en naast mensen met problemen te staan en te werken aan het opkomen voor sociale rechtvaardigheid versterk je als sociaal werker de sociale basis.’ Juryleden hebben daarbij gekeken naar wat vernieuwd en breder bruikbaar is, wat het werk op de kaart zet, naar kwaliteiten om naar buiten te kunnen treden, en naar jezelf als sociaal werker steeds weer verder ontwikkelen.

Dat heeft geleid tot de volgende drie nominaties:

  • Shailesh Ramnath - VÓÓR Welzijn (Den Haag)

'Shailesh is jeugdwerker en is de spil in de wijk. Hij draait activiteiten in het buurthuis en geeft participatielessen en weerbaarheidscursussen op scholen, organiseert wijkevenementen met ander partners in de wijk, begeleidt de jeugdraad en staat altijd klaar voor collega's. Het project ‘12min-of-meer’ heeft Shailesh ontworpen in samenwerking met de partners in de wijk en daar wordt regionaal en landelijk over gesproken.'  (bron: voordracht verkiezing).

De jury draagt Shailesh Ramnath voor vanwege zijn belangrijke rol in de buurt in Loosduinen in Den Haag. Door kinderen serieus te nemen, hen een rol te geven, ook weer naar jongere kinderen en anderen, en hen weerbaar te maken gebeurt er precies waar het sociaal werk voor is: ondersteunen en versterken. De overlast is verminderd en de wijk en de kinderen krijgen een nieuwe toekomst. Doordat Shailesh ook steeds ruimte maakt anderen hierover te vertellen draagt dit enorm bij aan zijn profiel maar vooral ook als voorbeeld voor andere sociaal werkers en samenwerkingspartners. Daarom nomineert de jury hem voor de titel van Sociaal Werker van het Jaar 2018

  • Sjef van der Klein - ContourdeTwern (Tilburg) 

'Sjef is een nog jonge sociaal werker van 26 in Tilburg-Reeshof. Hij stond aan de wieg van ontmoetingskamer 'Vergeet me niet', speciaal voor mensen met geheugenproblemen of in een isolement. Ook heeft hij de OPSTAPbus, een rijdende ontmoetingsplek voor ouderen, tot een vrolijke club getransformeerd. En hij draagt het vak over aan jongeren, want geeft les op het ROC.’(bron: voordracht verkiezing).

ContourdeTwern hield een interne verkiezing en daarom nomineren zij Sjef van der Klein voor de landelijke verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2018. De jury neemt dit graag over, want roemt de nog jonge Sjef vanwege zijn rol naar oudere mensen die hulp nodig hebben en in een isolement zitten, juist gecombineerd met de uitstraling in de hele wijk door de ontmoetingskamer, de OPSTAPbus en de activiteiten in tuinen en de openbare ruimte. Ook het feit dat hij er voor kiest ook op het ROC te werken en daardoor een rolmodel te zijn, maken hem tot een enorme ambassadeur en daarom genomineerd voor Sociaal Werker van het Jaar 2018.

  • Habiba Chrifi- Hammoudi - U-Centraal (Utrecht)

'Habiba is mantelzorgconsulent en heeft een nieuwe rol, thema en doelgroep ontwikkeld. Zonder haar niet-aflatende inspanningen zouden de met name vrouwelijke Marokkaanse mantelzorgers die geïsoleerd leven en niet of zeer weinig zijn geïntegreerd in de Nederlandse samenleving niet of stukken minder zichtbaar zijn geworden .' (bron: voordracht verkiezing)

Lotgenoten-contact, het doorbereken van taboes, het verbreken van het isolement, het versterken van elkaar, training taalvaardigheid alsmede een plek vinden in de Utrechtse samenleving zijn de fundamenten en resultaten van het werk van Habiba Chrifi-Hammoudi. In contact met het Utrechtse gemeentebestuur, ook door haar cursisten, laat ze zien hoe belangrijk dergelijke gecombineerde werkwijzen zijn. Ook Habiba is een ware ambassadeur van het vak en daarom nomineert de jury haar voor de titel Sociaal Werker van het Jaar 2018.

En hoe gaat de verkiezing nu verder?

Van de drie genomineerden worden filmpjes gemaakt, die vanaf half februari online staan, op www.zorgwelzijn.nl . Iedereen kan van half februari tot 10 maart op zijn of haar favoriete sociaal werker stemmen. Samen met de stemmen van de deelnemers op de Dag van de Sociaal Werker (14 maart, in Ede) bepaalt dit voor de helft wie de winnaar of winnares wordt. De jury heeft een belangrijke vinger in de pap: zij bepalen voor de overige 50% wie de titel in de wacht sleept.

Sociaal Werker van het Jaar 2018: en dan?

De winnaar is een jaar lang als Sociaal Werker ambassadeur van het vak en de branche, wint een paar mooie prijzen. Bovendien is de winnaar jurylid bij de volgende verkiezing, om dan weer het stokje door te geven, zoals nu Mariska gaat doen aan een van deze drie.

Meer weten?

Bekijk de verkiezingspagina.