Oproepen

Deelnemers en meelezers gezocht voor praktijktoets Richtlijn Scheiding

De beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van richtlijnen in de Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Het NJi is daarin de kennis- en procespartner. Na een aantal jaren worden bestaande richtlijnen getoetst op actualiteit. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn in de praktijk of in de stand van de wetenschap kan een richtlijn worden herzien. We zijn momenteel op zoek naar deelnemers voor de praktijktoets, en naar meelezers voor de richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen. Lees verder


Ben jij een sociaal werker met een hart voor onderzoek?

Ben jij een sociaal werker met een hart voor onderzoek? Vul danĀ deze vragenlijst in over onderzoek in sociaal werk.De uitkomsten van dit soort onderzoeken dragen bij aan de professionalisering en positionering van het vak sociaal werk. De BPSW onderschrijft het belang van praktijkonderzoek en wil graag meedenken in het initiatief dat onderzoeker en sociaal werker Jolanda van Omme heeft genomen.