Gezocht voor het College van Beroep: Plaatsvervangend Sociaal Agogisch Werker en Plaatsvervangend Ethicus

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), zet zich in voor de beroepsontwikkeling, professionalisering, scholing en positionering van de verschillende beroepsgroepen binnen de vereniging. Leden van dezelfde beroepsgroep kunnen binnen het grotere verband van de BPSW in een eigen ‘kamer’ hun beroepsidentiteit blijven ontwikkelen en borgen, en werken aan de kwaliteit van hun beroep. 

De BPSW is eigenaar van de Beroepscode voor de Maatschappelijk Werker, de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker en van de Beroepscode voor de Sociaal Agogisch Werker. Maatschappelijk werkers, Jeugdzorgwerkers en Sociaal Agogisch werkers zijn tuchtrechtelijk aanspreekbaar en toetsbaar wanneer zij lid zijn van de BPSW en/of staan ingeschreven bij Registerplein of Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Een ieder die ontevreden is over de dienstverlening of meent dat de professional zich niet aan de beroepscode houdt, kan een schriftelijke klacht indienen. Klachten over professionals die lid zijn van de beroepsvereniging en/of die zijn ingeschreven bij Registerplein worden door de colleges van de BPSW behandeld. Het College van Toezicht behandelt de ontvangen klacht, beoordeelt de ontvankelijkheid en komt tot een gemotiveerde uitspraak. Het College van Beroep beoordeelt op verzoek van de klager of verweerder of een uitspraak van het College van Toezicht correct is en nodigt partijen uit voor een hoorzitting. Het college komt na behandeling van het beroep tot een uitspraak.

De BPSW zoekt per direct voor het College van Beroep:

1 Plaatsvervangend Sociaal Agogisch Werker
en
1 Plaatsvervangend Ethicus

Het College van Beroep
Het College van Beroep (CvB) bestaat uit een kerncollege waaraan de volgende personen deelnemen: een voorzitter (sociaal werker en lid van de vereniging), een ambtelijk secretaris, een ethicus en een jurist. Afhankelijk van de klacht wordt het kerncollege versterkt door maatschappelijk werkers (voor klachten tegen maatschappelijk werkers die vallen onder de Beroepscode voor de Maatschappelijk Werker), of door twee sociaal agogen – voor die professionals met een achtergrond als sociaal pedagogisch hulpverlener – maar die werkzaam zijn buiten het domein van de jeugdzorg en daarom onder de Beroepscode voor de Sociaal Agogisch werker vallen. De leden en ambtelijk secretaris van het college worden in eerste instantie benoemd voor een periode van vier jaar.

Wij vragen
(H)erkent u als sociaal agogisch werker en als ethicus het belang van de beroepscode in uw werk? Heeft u een visie op de beroepscode en het tuchtrecht? Vindt u het van belang dat beroepsgenoten met elkaar de professionele standaard van het werk vastleggen en elkaar ‘de maat nemen’? Vindt u het van belang dat cliënten, werkgevers of samenwerkingspartners die vragen of klachten hebben rond het handelen van maatschappelijk werkers deze kunnen laten toetsen aan de beroepscode? En vindt u het evenzeer van belang dat zij de gemaakte keuzes en de door hen gehanteerde werkwijze kunnen toelichten aan de hand van de beroepscode? Bent u lid van de BPSW of bereid dit te worden? En bent u een aantal avonden per jaar beschikbaar? Dan komen we graag in contact met u!

Profiel
De BPSW is op zoek naar een (plaatsvervangend) sociaal agogisch werker die voldoet aan het volgende profiel:

  • Afgeronde opleiding HBO SPH
  • Werkzaam buiten de jeugdzorg
  • Enkele jaren werkervaring
  • Lid van de BPSW of bereid dit te worden
  • Goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het werkveld

De BPSW is op zoek naar een plaatsvervangend ethicus die voldoet aan het volgende profiel:

  • U heeft bij voorkeur een afgeronde opleiding filosofie/theologie met gerichte aandacht voor ethiek, of een gelijkwaardige opleiding, bijvoorbeeld MA ethiek;
  • U bent bereid om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het maatschappelijk werk, sociaal agogisch werk en de jeugdzorg, en specifiek de toetsing van de beroepscodes voor deze beroepsgroepen;
  • U bent integer;
  • U bent een teamspeler;
  • Enige kennis van hulpverlening is een pre.

Wij bieden
Deelnemers in het College ontvangen een vast vacatiebedrag per bijgewoonde bijeenkomst van 100,- euro plus een reiskostenvergoeding. Als lid wordt u gevraagd deel te nemen aan de behandeling van beroepszaken wanneer een van de vaste leden door omstandigheden niet kan deelnemen. U wordt als lid op de hoogte gebracht van lopende beroepszaken door toezending van lopende dossiers. Tevens nemen leden deel aan de vergaderingen van het College van Beroep die, los van de behandeling van beroepszaken, gemiddeld twee keer per jaar plaatsvinden in de avonduren.

Meer informatie of direct solliciteren?
Voor informatie over de vacante positie kunt u per e-mail contact opnemen met Magteld Beun, mbeun@bpsw.nl. Indien u belangstelling heeft wordt u verzocht vóór 17 februari te reageren. U kunt uw curriculum vitae en motivatie te zenden aan het bureau van de BPSW, t.a.v.College van Beroep, Leidseweg 80, 3531 BE Utrecht, of e-mail secretariaat@bpsw.nl. Gesprekken vinden begin maart plaats op het BPSW kantoor te Utrecht. Voor meer informatie over de BPSW kijk op www.bpsw.nl.