Maatschappelijk werker bij Zorggroep Amsterdam Oost

Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO) is een kleine ouderenzorgorganisatie in Oost. ZGAO  heeft een vacature voor een:

maatschappelijk werker

Als maatschappelijk werker bied je psychosociale zorg en materiële hulpverlening. Daarbij heb je kennis van de betekenis van het ziektebeeld en de impact op medisch niveau. Je richt je op het vergroten van de veerkracht van cliënten en hun netwerk, waardoor zij de nieuwe en toekomstige situatie beter kunnen hanteren. Centraal staat het versterken van het persoonlijk leiderschap gebaseerd op hun mogelijkheden en keuzes. In dit aanpassingsproces draait het om het zoeken naar een acceptabel evenwicht tussen draagkracht en draaglast. In deze functie werk je veel voor cliënten met psychiatrische en/of verslavingsproblemen.

Naar de vacature