Secretaris College van Beroep bij BPSW

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) zet zich in voor de beroepsontwikkeling, professionalisering, scholing en positionering van de verschillende beroepsgroepen binnen de vereniging. Leden van dezelfde beroepsgroep kunnen binnen het grotere verband van de BPSW in een eigen ‘kamer’ hun beroepsidentiteit blijven ontwikkelen en borgen, en werken aan de kwaliteit van hun beroep.

De BPSW is eigenaar van de Beroepscode voor de Maatschappelijk Werker, de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker en van de Beroepscode voor de Sociaal Agogisch Werker. Maatschappelijk werkers, Jeugdzorgwerkers en Sociaal Agogisch werkers zijn tuchtrechtelijk aanspreekbaar en toetsbaar wanneer zij lid zijn van de BPSW en/of staan ingeschreven bij Registerplein of Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Een ieder die ontevreden is over de dienstverlening of meent dat de professional zich niet aan de beroepscode houdt, kan een schriftelijke klacht indienen. Klachten over professionals die lid zijn van de beroepsvereniging en/of die zijn ingeschreven bij Registerplein worden door de colleges van de BPSW behandeld. Het College van Toezicht behandelt de ontvangen klacht, beoordeelt de ontvankelijkheid en komt tot een gemotiveerde uitspraak. Het College van Beroep beoordeelt op verzoek van de klager of verweerder of een uitspraak van het College van Toezicht correct is en nodigt partijen uit voor een hoorzitting. Het college komt na behandeling van het beroep tot een uitspraak.

Wij zoeken per direct een Secretaris College van Beroep

Het College van Beroep

Het College van Beroep (CvB) bestaat uit een kerncollege waaraan de volgende personen deelnemen: een voorzitter (sociaal werker en lid van de vereniging), een secretaris, een ethicus en een jurist. Afhankelijk van de klacht wordt het kerncollege versterkt door twee maatschappelijk werkers of twee sociaal agogen. De leden en ambtelijk secretaris van het college worden in eerste instantie benoemd voor een periode van vier jaar.

Wij zoeken

Wij zijn op zoek naar iemand die interesse heeft in (het werkveld van) sociaal werkers en belangstelling heeft voor beroeps-ethische en tuchtrechtelijke kwesties. Daarnaast is hij/zij geïnteresseerd in actuele ontwikkelingen in de samenleving met betrekking tot professionalisering. Hij/zij is een jurist die ervaring heeft met de behandeling van klachten en/of bezwaren en beroep, vooral ook met het schrijven van uitspraken. Verder is hij/zij bereid zich te verdiepen in de beroepscodes voor de maatschappelijk werker en de sociaal agoog en het hierbij horende tuchtrechtreglement. De secretaris verzorgt de correspondentie rond beroepszaken en tuchtrechtonderwerpen tussen de leden van het college en dit in nauwe samenwerking met het secretariaat van het BPSW. Samen met de voorzitter vormt de secretaris het dagelijks bestuur van het college.

Profiel

De BPSW is op zoek naar een secretaris die voldoet aan het volgende profiel:
• juridische werkervaring;
• minimaal HBO recht of afgeronde WO-opleiding rechten;
• ervaring met het schrijven van uitspraken;
• uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
• goede sociale vaardigheden;
• nauwgezet;
• scherp analytisch vermogen.

Wij bieden

Voor de secretaris bieden wij vaste vacatievergoedingen: voor de voorbereiding van een zitting (per zaak): € 50,- ; voor elke bijgewoonde zitting: € 225,- ; voor het schrijven van een uitspraak: € 50,- ; voor het bijwonen van een bestuurlijke vergadering van het college € 150,- . Tevens is er een reiskostenvergoeding beschikbaar.

Meer informatie of direct solliciteren?

Voor informatie over de vacante positie kan je per e-mail contact opnemen met Magteld Beun, mbeun@bpsw.nl. Indien je belangstelling hebt, willen wij je vragen vóór 31 maart te reageren.

Je kan je curriculum vitae en motivatie sturen naar het bureau van de BPSW, t.a.v. Hester van Bockel, Leidseweg 80, 3531 BE Utrecht, of e-mail secretariaat@bpsw.nl. Gesprekken vinden half april plaats op het BPSW kantoor te Utrecht. Voor meer informatie over de BPSW kijk op www.bpsw.nl.